مدیتیشن چاکراهای بالایی | قلب، گلو، چشم سوم، تاج |

مدیتیشن چاکرا | درمان و تعادل چاکرا

مدیتیشن چاکراهای قلب، گلو، چشم سوم، تاج

 

این موسیقی مدیتیشن چاکرا برای حالت خوابیدن با استفاده از نت فرکانس طنین انداز برای چاکراها طراحی شده است برای کمک به ایجاد تعادل و درمان انسدادهایی را که ممکن است جریان انرژی را از طریق چاکرا محدود کنند.

 

 

چاکرای قلب Heart Chakra

نام سانسکریت – آناهاتا Anahata
راگا: Ahir Bhairav
فرکانس سلفژ : 341 هرتز
رنگ : سبز
مکان : در کانال مرکزی ستون فقرات در قلب
عملکرد : با توانایی تصمیم گیری خارج از حوزه کارما همراه است. در آناهاتا شخص بر اساس خود برتر خود تصمیم می گیرد یا از قلب خود پیروی می کند ، نه احساسات و خواسته های تحقق نیافته طبیعت

چاکرای گلو Throat Chakra

نام سانسکریت – ویشودا Vishuddha
راگا: Desh
فرکانس سلفژ : 384 هرتز
رنگ : آبی آسمانی
مکان : در ناحیه گلو ، نزدیک ستون فقرات
عملکرد : به عنوان مرکز تصفیه بدن ما شناخته می شود و با خلاقیت و ابراز وجود ارتباط دارد.

چاکرای چشم سوم Third Eye Chakra

نام سانسکریت : آژنا Ajna
راگا: Bhupali
فرکانس سلفژ : 448 هرتز
رنگ : نیلی
مکان : مستقیماً در پشت مرکز پیشانی
عملکرد : آجنا به عنوان “فرمان” ترجمه می شود ، و چشم شهود و عقل در نظر گرفته می شود. وقتی چیزی در چشم ذهن ، یا در خواب دیده می شود ، توسط آژنا دیده می شود

چاکرای تاج Crown Chakra

نام سانسکریت : Sahasrara
راگا: Darbari
فرکانس سلفژ : 480 هرتز
رنگ : بنفش
مکان : یا در بالای سر یا کمی بالاتر از آن.
عملکرد : چاکرای Sahasrara نماد جدا شدن از توهم است. یک عنصر اساسی در به دست آوردن آگاهی بالاتر از این حقیقت است که یکی همه است و همه یکی است.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن چاکراهای بالایی | قلب، گلو، چشم سوم، تاج | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.