مدیتیشن منجر به سعادت ابدی می شود. بنابراین مدیتیشن کنید ، مدیتیشن کنید. – – Swami Sivananda

مراقبه یکی از بهترین راه ها برای شناخت خود و ارتباط ماندن با ذات ابدی است. تمرین روزانه مدیتیشن تمرکز شما را افزایش می دهد، استرس را کاهش می دهد، کیفیت خواب را بهبود می بخشد…

موسیقی فلوت هندی برای مراقبه

صدای فلوت جلسه مراقبه را لذت بخش می کند و قدرت تمرکز شنونده را بهبود میبخشد و همچنین تجربه مراقبه را افزایش می دهد.

موسیقی مدیتیشن فلوت به آرام کردن ذهن کمک می کند و به نوبه خود بدن را آرام می کند.