مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی و رنگ درمانی برای ایجاد تعادل در جریان انرژی حیاتی در بدن ما است؛ در بدن ما هفت چاکرا اصلی وجود دارد، هرکدام از هفت چاکرا دارای یک رنگ از هفت رنگ رنگین کمان و دارای فرکانس ارتعاش صدای منحصربفرد هستند.

cropped-chakra-yoga.jpg