Warrior Three Pose

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana III

|
|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تحرک، تعادل |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، بازوها، مفاصل، پشت |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 6  |
|  مرحله: مبتدی 

وقتی تنفس خود را با تکرار آرام‌بخش تلاوت مانترا می‌پیوندیم، می‌توانیم حالت مراقبه خود را عمیق‌تر کنیم. این به آرام کردن نوسانات افکار در ذهن ما کمک می کند و به ما اجازه می دهد تا به آگاهی بالاتر خود دست پیدا کنیم.

نفس نیروی حیاتی زندگی ما است، تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن و راهی که مواد زائد دفع می شوند. این به ما امکان کنترل ضربان قلب، ذهن خشمگین، فشار خون و وضعیت روانی ما را می دهد.

خارج از این مکانیک تنفس، در وداهای باستانی، به ویژه در آموزه های آیورودا، نفس بر حسب پرانا تعریف شده است. پرانا به عنوان نفس تعریف می شود که به عنوان یک نیروی حیات بخش در نظر گرفته می شود. پرانا به عنوان “انرژی جهانی است که در جریانات درون و اطراف بدن جریان دارد.”

عمل کنترل و مهار این نیروی حیاتی پرانایاما نامیده می شود. روش هایی وجود دارد که می توان نحوه کنترل جریان این انرژی را از طریق تکنیک های مختلف تنفسی آموزش داد که همگی بسیار قدرتمند هستند، اما باید با دقت و به طور ایده آل تحت آموزش یک متخصص یا معلم تمرین شوند.

پرانایاما و سانسکریت

اگر راهی برای گنجاندن صداها یا مانتراها با تکنیک های قدرتمند پرانایاما وجود داشت، چه؟ چه می شد اگر راهی برای مهار قدرت صدا و تنفس وجود داشت که وضعیت ذهنی ما را بهبود بخشد؟

این جریان‌ها انرژی را در داخل و اطراف بدن به حرکت در می‌آورند و می‌توانند برای درمان استفاده شوند و می‌توانند حالت‌های آگاهی را افزایش دهند.

زمانی وجود دارد که از زبان سانسکریت استفاده می کنیم! وقتی مانتراها به درستی تلفظ شوند، انرژی و کنترل تنفس را که در پرانایاما وجود دارد، به عهده می گیرند. به عبارت دیگر، مانتراهای سانسکریت، زمانی که به درستی خوانده شوند حاوی پرانایاما هستند.

مانتراها یک صدا یا کلمه تکراری هستند که می توانند برای آواز خواندن، به عنوان تأیید یا برای مراقبه استفاده شوند. مانتراها به طور ایده آل به زبان سانسکریت هستند، زیرا کل مفهوم مانترا از آنجا سرچشمه گرفته است. در حالی که تکرار یک عبارت یا کلمه انگلیسی به عنوان یک مانترا یک مفهوم مدرن است، به خاطر این مکالمه، من فقط به مانتراهای سانسکریت اشاره خواهم کرد.

نکات

هدف از تمرین این ژست پایه در درجه اول افزایش انعطاف پذیری در باسن و تقویت پاها، هسته مرکزی، پشت، مچ پا و پاها است. همچنین، به دانش آموزان می آموزد که حس تعادل را ایجاد کنند و از وضعیت بدن آگاه تر شوند. در سانسکریت، “ویرا” = “قهرمان یا جنگجو” یا “شجور” و “شجاعت” و “بهادرا” = “خوب” یا “خوشبخت”. بر اساس اساطیر هندو، جنگجوی “ویراهادرا” به نام “ویراابادرا” جنگجو، توسط لرد شیوا خلق شد و نمادی از توانایی درونی ما برای غلبه بر منیت و نادانی است.

STEP 4

بازوهای خود را از روی زمین بلند کرده و به سمت جلو دراز کنید تا صورت خود را قاب بگیرید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید، سپس در طرف دیگر این کار را تکرار کنید.

STEP 3

با نگه داشتن زانوهای نرم، وزن خود را به پای چپ منتقل کنید، سپس پای راست خود را پشت سر خود بلند کنید. از پاشنه پای راست خود برسید (انگار چیزی را از آن دور می کند) و ران راست خود را به طور داخلی بچرخانید تا انگشتان پا به سمت زمین باشد.

STEP 2

دستان خود را روی زمین، زیر شانه های خود راه بروید.

STEP 1

با خم شدن به جلو ایستاده شروع کنید.

|  تغییرات |

اگر کمرتان شل نمی‌شود، می‌توانید یک پتو را بغلتانید یا زیر زانوهایتان یک تکیه گاه قرار دهید.

|  نکات  |

برای زنان باردار توصیه نمی شود.

|  فواید  |

باعث آرامش و شادابی ذهن و بدن می شود. به کاهش فشار خون کمک می کند. گفته می شود که خستگی، بی خوابی، سردرد، اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.