ماهنامه دانش یوگا

« دانش یوگا  تنها نشریه تخصصی مرتبط با یوگا در ایران است که از سال ۱۳۸۱ تا کنون چاپ و منتشر می شود، این نشریه راه‌های سالم‌سازی تن و روان را به شما نشان داده،  توانمندی‌های جسم و ذهنتان را آشکار کرده و در نهایت این امکان را فراهم می‌سازد تا  نیروهای شگفت‌انگیز درونتان را کشف کرده به سلامتی پایدار نایل آیید و آرامش و آسودگی و راحتی خیال را تجربه کنید.»

دانش یوگا را در یویوگیک آنلاین بخوانید

هم اکنون با اشتراک در یویوگیک، نشریه ماهنامه دانش یوگا را آنلاین و تمام رنگی بخوانید. همچنین به آرشیو مجله دانش یوگا دسترسی دارید.