loader image

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

مانترا مدیتیشن
چندین تکنیک برای تمرین مدیتیشن وجود دارد و ذکر مانترا یکی از بهترین روش ها است. 

مانتراها ابزارهای ذهن هستند…. آنها به ذهن شما چیزی می دهند که روی آن تمرکز کنید.

مانترا نیروی زنده خدا است.

مدیتیشن مانترا راهی ساده برای زندگی شاد، سالم و سعادتمند است. 

مانترا یک بیان مقدس از کلمه، صوت یا عبارت کوتاه است، که دارای قدرت روانی و روحی است، که به طور مداوم یا با صدای بلند یا بی صدا تکرار می شود، که در اعماق ضمیر ناخودآگاه نفوذ می کند، و در دستیابی به ارتباط معنوی و مزایای سلامتی مطلوب کمک می کند.

سرودهای مانترا با قدیمی ترین ادیان و اعمال معنوی مرتبط است که همراه با موسیقی در بسیاری از فرهنگها به یک روش درمانی تبدیل شده است.

وقتی مدام مانترای قدرتمند سر میدهید، ذهن را درهم و برهم می کنید…. ذهن چیزی برای فکر کردن ندارد جز تمرکز بر شعار دادن و سرودن مانترا.

سرودن مانترا ارتعاشات شما را متحول میکند. سرودن مانترا با همسوسازی شما با کیفیت معنویات و بیدارسازی آنها درون شما، ارتعاشات درون شما را متحول میکند.

مانتراها قدرت تمیز کنندگی و محافظتی عظیمی دارند….
آنها به ریشه کن کردن تمام استرس و انرژی منفی در بدن، روح و روان کمک می کنند.

 

10 مانترای قدرتمند متحول کننده 

10 مانترای زیر دارای ارتعاشات خاصی است که وقتی با بدن شما طنین انداز می شود محیط مثبتی را برای شما ایجاد می کند. این واقعاً می تواند شما را به عنوان یک فرد متحول کند و به شما شفافیت فکری بدهد تا مطابق آن در صلح عمل کنید.

سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن 

سفر 30 روزه مدیتیشن مانترا ، سرودهای مانترا ، مانترای بذر چاکرا و سرودهای شفابخش قدرتمند.  در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی ، سعادت و آرامش همراه باشید.

graffiti-1108415_1280

OM مانترا مدیتیشن 

OM صدای اولیه کائنات است، مانترا OM یک ارتعاش است و بیشتر در ابتدای مدیتیشن یا یوگا خوانده می شود.
OM یک شعار تحقق و سعادت درونی است.
OM (AUM) اساسی ترین مانترا یا بیجا مانترا است.

مانترا OM به عنوان “AUM” تلفظ می شود.
تلفظ تحت اللفظی “AaaaaUuuuummmm” است.

مانترای تک کلمه ای ( بیجا مانترا )  “OM” صدا و ارتعاشی را تولید می کند که به شما امکان می دهد با طبیعت احساس هماهنگی کنید.

تکرار شعارهای OM 108 بار می تواند برای جسم و روح جادویی باشد.
108 در هندوئیسم و یوگا یک عدد مقدس محسوب می شود.

مزایای بیشماری از سرود OM مانترا وجود دارد.

باعث آرامش و نشاط شما می شود.
☯ هاله شما را پاک می کند.
☯ اعتماد به نفس و قدرت اراده را افزایش می دهد.
☯ ویژگی های فرشته ای یعنی دلسوزی، حقیقت، عشق، پاکی، بی باکی، صبر، شجاعت، صداقت و غیره را ایجاد می کند.
☯ ذهن شما را تیز و پر انرژی می کند.

مانتراهایی برای مدیتیشن

 ارتعاشات شعارهای مانترا بارها نیروی زندگی معنوی را بیدار کرده و چاکراها را تحریک می کند. به طور خلاصه می توان گفت که مانترا نیروی زنده خدا است.

موسیقی فلوت هند برای مراقبه

فلوت هند یکی از خوش آهنگ ترین سازهاست و بسیاری از افراد هنگام انجام مراقبه مخصوصاً موسیقی فلوت می نوازند.
صدای فلوت جلسه مراقبه را لذت بخش می کند و قدرت تمرکز شنونده را بهبود میبخشد و همچنین تجربه مراقبه را افزایش می دهد.
ثابت شده است که موسیقی فلوت یکی از بهترین موسیقی ها است که به دلیل لحن روح انگیز آن توسط متخصصان توصیه می شود. 

در سراسر جهان ، انواع مختلف موسیقی توسط مراکز مراقبه استفاده می شود ، اما موسیقی کلاسیک فلوت هند  آرامش بخش ترین موسیقی برای بدن ، ذهن و روح است .

با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید.
ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
هرچه بیشتر در حضور موسیقی فلوت بمانید، بیشتر لذت خواهید برد و از مراقبه یاد خواهید گرفت.

همسفر مراقبه

عضویت و خرید اشتراک

در سفر آرام مدیتیشن با YoYogic.com همراه باشید...