راهنمای مدیتیشن مانترا

مدیتیشن مانترا فرآیند آرام کردن و تمرکز ذهن با استفاده از صدا، کلمه یا عبارتی است که با صدای بلند یا بی صدا خوانده می شود. هدف از مدیتیشن مانترا برای رشد مذهبی و معنوی یا آرامش است. همچنین به عنوان مراقبه جاپا شناخته می شود که از کلمه سانسکریت به معنای "غر زدن" است.

مانتراهای سانسکریت " زبان یوگا "

بسیاری از کلمات و مانتراهایی که در تمرین یوگا استفاده می‌شوند، منشا سانسکریت دارند. اصطلاحات و مفاهیم سانسکریت که به عنوان «زبان یوگا» نیز شناخته می‌شود، توسط تمرین‌کنندگان یوگا برای کمک به درک بهتر قدرت اعمال فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. خواندن مانتراهای سانسکریت در این زبان باستانی بسیار قدرتمند است زیرا ذهن فرد را متمرکز و آرام می کند و همچنین بهزیستی کلی را ارتقا می دهد.

مانترا چیست؟

مانترا یک کلمه، صدا یا عبارت مقدس است، اغلب به زبان سانسکریت، که در طیف گسترده ای از سنت های مذهبی و معنوی مانند هندوئیسم، بودیسم و یوگا خوانده می شود. کلمه مانترا از دو ریشه سانسکریت گرفته شده است. ماناس به معنای «ذهن» و ترا به معنای «ابزار». به این ترتیب، مانتراها به عنوان “ابزار فکر” در نظر گرفته می شوند که به عنوان وسیله ای برای مهار و تمرکز ذهن استفاده می شوند.

ادامه مطلب>>

Om ارتعاش صوتی اولیه جهان

مانترای om که در مدیتیشن استفاده می‌شود، شاید قوی‌ترین مانترای بیجا (دانه) در نظر گرفته شود، به پیوند یوگی با درون الهی کمک می‌کند.

مدیتیشن مانترای AUM

مدیتیشن Om mantra یک آواز ساده از هجای “om” (یا “aum”) در طول مراقبه است. اعتقاد بر این است که Om ارتعاش صوتی اولیه جهان است. یک مانترا می‌تواند یک هجای صوتی یا تک هجا مانند om باشد، یا می‌تواند یک کلمه، عبارت یا تلاوت طولانی‌تر باشد، و در یوگا برای تمرکز ذهن در آمادگی برای مراقبه و/یا برای عمیق‌تر کردن مراقبه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب>>

مانترا که اغلب در یوگا خوانده می‌شود، Om (یا Aum)

خواندن مانتراهای سانسکریت برای آگاهی فرد بسیار مؤثر است. همچنین چاکراها را تحریک می کند و اثری آرام بخش، پاک کننده و انرژی بخش دارد. هر حرف سانسکریت با صدایی نشان داده می شود که با چاکرای خاصی در بدن مرتبط است.

مانترا یوگا نوعی یوگا است که از مانتراها برای بیدار کردن خود و تعمیق جنبه‌های مراقبه‌ای یک تمرین فیزیکی یوگا استفاده می‌کند.
مانترا یوگا یک علم دقیق است که قصد دارد ذهن را از طریق تمرکز بر صدا، مدت زمان و تعداد تکرارها درگیر کند.
تکرار مانتراها وسیله ای برای نزدیک شدن به الوهیت درون است و ارتعاشات مثبتی ایجاد می کند که هم برای کسی که شعار می دهد و هم برای کسی که گوش می دهد مفید است.
یوگا مانترا ممکن است به عنوان یوگا جاپا نیز شناخته شود. جاپا یک کلمه سانسکریت برای عمل تکرار مانترا است.
جاپا یوگا یکی از اعضای بسیار مهم یوگا است. همانطور که از نام آن پیداست، یوگا را با جاپا، تکرار مانترای مراقبه، ترکیب می کند
اعتقاد بر این است که تمرین جاپا یوگا ناخالصی های ذهن را از بین می برد، گناهان را از بین می برد و در نهایت منجر به سامادی یا ارتباط با خدا می شود که به طور منظم تمرین شود.
تکرارهای مانترا را می توان با استفاده از مهره هایی به نام جاپا مالا شمارش کرد. تعداد مهره ها در جاپا مالا معمولاً 108 است و مانترا باید از 108 تا 1080 بار در روز تکرار شود.
هنگام تمرین جاپا یوگا، تمام تکرارهای مانترا لحظات ارتباط با خود واقعی در نظر گرفته می شود. وقتی ذهن با ارتعاش یک مانترا سازگار می شود، بیدار می شود و متفکر می شود.
هنگام تمرین جاپا یوگا، تمام تکرارهای مانترا لحظات ارتباط با خود واقعی در نظر گرفته می شود. وقتی ذهن با ارتعاش یک مانترا سازگار می شود، بیدار می شود و متفکر می شود.
در اصطلاح سانسکریت، جاپا دعایی است که شامل تلاوت مانترا است و مالا به معنای «گلدسته» است.
بر اساس فلسفه یوگا، مانترا دارای قدرت ارتقاء شفا و بالا بردن سطح آگاهی برای رسیدن به آرزوهای معنوی است. استفاده از جاپا مالا به تمرکز بر روی مانترا، صدا و قدرت آن کمک می کند تا تعداد دفعاتی که یک مانترا گفته می شود.
بر اساس فلسفه یوگا، مانترا دارای قدرت ارتقاء شفا و بالا بردن سطح آگاهی برای رسیدن به آرزوهای معنوی است. استفاده از جاپا مالا به تمرکز بر روی مانترا، صدا و قدرت آن کمک می کند تا تعداد دفعاتی که یک مانترا گفته می شود.
قبلی
بعدی