پیشنهاد یویوگیک مطالعه راهنمای مدیتیشن در وبلاگ یوگا مدیتیشن مانترا 
(اینجا کلیک کنید.)

موسیقی فلوت هند برای مراقبه

فلوت هند یکی از خوش آهنگ ترین سازهاست و بسیاری از افراد هنگام انجام مراقبه مخصوصاً موسیقی فلوت می نوازند.
>صدای فلوت جلسه مراقبه را لذت بخش می کند و قدرت تمرکز شنونده را بهبود میبخشد و همچنین تجربه مراقبه را افزایش می دهد.
با موسیقی فلوت شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
هرچه بیشتر در حضور موسیقی فلوت بمانید، بیشتر لذت خواهید برد و از مراقبه یاد خواهید گرفت.

پیشنهاد یویوگیک مطالعه راهنمای مدیتیشن در وبلاگ یوگا مدیتیشن مانترا 
(اینجا کلیک کنید.)

مراقبه مانترا om

مانترای تک کلمه ای ( بیجا مانترا ) “OM” صدا و ارتعاشی را تولید می کند که به شما امکان می دهد با کائنات احساس هماهنگی کنید.
تکرار شعارهای OM برای 108 مرتبه می تواند برای جسم و روح جادویی باشد. 108 در هندوئیسم و یوگا یک عدد مقدس محسوب می شود.

پیشنهاد یویوگیک مطالعه راهنمای مدیتیشن در وبلاگ یوگا مدیتیشن مانترا 
(اینجا کلیک کنید.)

مراقبه با موسیقی هارمونیک کائنات

فرکانس سولفژ در 432 هرتز با ضربان قلب سیاره ما مطابقت دارد. … فرکانسی است که همزمانی بین هر دو نیمکره مغز را تشویق می کند که باعث افزایش شهود، بینش و خلاقیت می شود.