موسیقی فلوت هند برای مراقبه
فلوت هند یکی از خوش آهنگ ترین سازهاست و بسیاری از افراد هنگام انجام مراقبه مخصوصاً موسیقی فلوت می نوازند.با موسیقی فلوت شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد. هرچه بیشتر در حضور موسیقی فلوت بمانید، بیشتر لذت خواهید برد و از مراقبه یاد خواهید گرفت.
موسیقی فلوت هند برای مراقبه
مانترای تک کلمه ای ( بیجا مانترا ) “OM” صدا و ارتعاشی را تولید می کند که به شما امکان می دهد با کائنات احساس هماهنگی کنید. تکرار شعارهای OM برای 108 مرتبه می تواند برای جسم و روح جادویی باشد. 108 در هندوئیسم و یوگا یک عدد مقدس محسوب می شود.
موسیقی فلوت هند برای مراقبه
فرکانس سولفژ در 432 هرتز با ضربان قلب سیاره ما مطابقت دارد. … فرکانسی است که همزمانی بین هر دو نیمکره مغز را تشویق می کند که باعث افزایش شهود، بینش و خلاقیت می شود.
قبلی
بعدی