8 مودرا دست برای عمیق بودن در مدیتیشن

فهرست مطالب

Yoga Hand Mudras

مودرا یک حرکت دست مقدس یا “مهر” است که در تمرینات یوگا و مدیتیشن به عنوان وسیله ای برای هدایت جریان انرژی حیاتی نیروی حیاتی معروف به پرانا استفاده می شود.

مدیتیشن و مودرا دو تمرین به هم پیوسته یوگا هستند. به مودرا دستی به عنوان راهنمای هدایت کننده مسیر فکر کنید. تمرین مدیتیشن همراه با مودراهای دستی 

مودرا دست برای مدیتیشن 

مودرا به معنای «مهر و موم» یا «قفل» است. وقتی یوگی‌هایی را می‌بینید که در حال مدیتیشن با دستان روی زانو، انگشت شست و سبابه‌شان در حال لمس کردن هستند، در حال انجام یک مودرا هستند.

این موقعیت های شناخته شده دست و انگشتان در تمرین مدیتیشن را مودرا می نامند. استفاده از مودراها یک روش بسیار خوب برای یک تمرین مدیتیشن است.

نگه داشتن انگشتان دست در موقعیت های خاص در یک مودرا mudra یک جریان الکترومغناطیسی ایجاد می کند. این جریان تعادل را برای کل بدن ایجاد می کند. مودراها آئینی برای دسترسی و تأثیرگذاری بر رفلکس‌های ناخودآگاه و الگوهای عادتی فراهم می‌کنند.

هر کدامیک از انگشتان دست شما به یکی از پنج عنصر هوا، آب، آتش، زمین و اتر متصل می شود. بنابراین، هنگامی که ما یک مودرا می سازیم، انگشتان با یک یا چند عنصر متصل می شوند.

شست شست (اگنی)
انگشت اشاره – هوا (وایو)
انگشت میانی – اتر (آکاش)
انگشت حلقه – زمین (پریتوی)
انگشت کوچک – آب (جل)

در صورت عدم تعادل در این عناصر، سیستم ایمنی ضعیف می شود و می تواند منجر به بیماری شود. با انجام مودراها در مدیتیشن می توانید تعادل را به بدن بازگردانید. 

مودراها درباره این است که انگشتان دست انتهای نادیها (کانال های انرژی در سراسر بدن ) هستند. مودراها مانند یک مدار الکتریکی عمل میکنند که با لمس انگشتان بسته می شود و موجب تقویت عناصر پنجگانه در بدن ما میشوند. 

بایراوا مودرا Bhairava Mudra

بهیراوا مودرا یک حرکت دست است که اغلب در یک تمرین یوگای معنوی برای ایجاد یک جریان انرژی متعادل در طول مدیتیشن استفاده می شود. بهیروا مودرا در طول مدیتیشن و تمرین پرانایاما به جریان انرژی بدن هماهنگی می بخشد. هنگامی که موقعیت دست برعکس می شود (جایی که دست چپ بالای دست راست قرار می گیرد)، اعتقاد بر این است که هوشیاری و تجلی را فعال می کند. مودرا به معنای “ژست”، “علامت” یا “مهر” است.

نحوه انجام مدیتیشن بیراوا مودرا

در این مودرا، دست راست در بالای دست چپ قرار می گیرد و کف دست ها رو به بالا است. دست چپ را می‌توان روی دست راست به شکلی به نام بهیراوی مودرا قرار داد.

فواید

انرژی ها را متعادل می کند.
ذهن را آرام می کند و آرامش را به ارمغان می آورد.
دوشاها را متعادل می کند
پراناها را تحریک می کند.

Bhairava Mudra

دیانا مودرا Dhyana Mudra

“Dhyana” نشان دهنده “تمرکز یا تمرکز” است، این مودرا تمرکز و مدت زمان ماندن در مراقبه را تیز و بهبود می بخشد. این رایج ترین حرکت دست برای بالا نگه داشتن خود در قلمرو سکون و هماهنگی است.

نحوه انجام مدیتیشن Dhyana Mudra

دست راست که نمایانگر روشنگری و حالات هوشیاری بالاتر است، بر روی دست چپ قرار دارد که نمایانگر مایا یا توهم است. اعتقاد بر این است که این کار باعث ایجاد تعادل در دو طرف بدن و مغز به عنوان وسیله ای برای آرام کردن ذهن می شود. این مودرا نشان دهنده ژست تعادل کامل است. فردی که از این مودرا در حین مدیتیشن استفاده می کند در فضای بی حد و حصر غوطه ور می شود.

فواید

افزایش قدرت تمرکز
افکار غیر ضروری را کاهش می دهد و باعث آرامش ذهن می شود.
افراد متمایل به رشد معنوی.
تنفس صحیح را ترویج می کند.

Dhyana Mudra
Dhyana Mudra

مودراها در تمرینات یوگا و مدیتیشن به عنوان وسیله ای برای حرکت، کنترل و مهر و موم کردن پرانا در بدن استفاده می شوند. Dhyana mudra به طور خاص برای عمق بخشیدن به تمرکز و هدایت تمرین کننده به سمت آرامش و آرامش درونی استفاده می شود.

آپانا مودرا  Apana Mudra 

در سانسکریت، «آپانا» به «نیروی رو به پایین» مربوط می‌شود که مسئول حذف مواد زائد از بدن است. نام‌های دیگر آپانا مودرا شامل آپان مودرا، (یا آپان مودرا)، مودرا تصفیه، مودرا پاک‌کننده و مودرا انرژی است.

مدیتیشن نه تنها به یک وضعیت نشسته با محیط باز نیاز دارد، بلکه به بدنی عاری از مشکلات نیز نیاز دارد. بنابراین، آپانا مودرا به حذف سموم از بدن کمک می کند که باعث ناراحتی مدیتیشن می شود.

علاوه بر این، جنبه های ذهنی و عاطفی را نیز بهبود می بخشد که تمرین مراقبه شما را عمیق تر می کند.

نحوه انجام مدیتیشن آپانا مودرا

در هر حالت راحت بنشینید، پادماسانا (ژست نیلوفر آبی)، سوخاسانا (ژست آسان).
حالا نوک حلقه و انگشت وسط را به شست لمس کنید. انگشت اشاره و انگشت کوچک در حالت کشیده باقی می مانند و کف دست شما رو به بالا است.
پس از این، همانطور که هستید بمانید و چند نفس تمرین کنید.

تنفس عمیق در حین تمرین آپانا مودرا منجر به پاکسازی پرانا از طریق بازدم می شود. با این حال، ریه ها را نیز تقویت می کند.

همچنین Apana Vayu را متعادل می کند که اندام ها را بین ناحیه دریایی و ناحیه پرینه متعادل می کند. این باعث می شود که عملکرد آنها نسبت به قبل بسیار بهتر باشد.

فواید 

برای دردهای قاعدگی مفید است.
اندام های لگن را تقویت می کند.
در سوء هاضمه مفید است.
تقویت سیستم ایمنی بدن.

Apana Mudra

شونی مودرا shuni-mudra

شونی نشان دهنده «گشودن و خالی بودن» است. این مودرا تأثیرات اضافی عنصر فضا را در بدن متعادل می کند. مدیتیشن متحد، زیرا عناصر فضایی زیاد باعث جدا شدن از وضعیت فعلی می شود.

تمرین شونی مودرا در حین مدیتیشن فرد را از حالت آشفته هوشیاری خود به حالت متمرکز می کشاند. بنابراین، این مودرا، اگر به طور کلی تمرین شود، بیشتر جنبه مراقبه دارد.

نحوه انجام مدیتیشن شونی مودرا

به یک حالت نشسته مانند پادماسانا (ژست نیلوفر آبی)، سوخاسانا (ژست آسان) بروید.
حالا انگشت وسط را خم کنید و با نوک شست تماس بگیرید. با انگشت شست روی آن فشار ملایمی وارد کنید.
وضعیت خود را حفظ کنید و نفس بکشید تا تمرین مراقبه خود را عمیق تر کنید.

تا زمانی که بدن متقارن باشد، می‌توان این مودرا را در حالت خوابیده، ایستاده و راه رفتن نیز تمرین کرد. زیرا مودرا را می توان در همه جا تمرین کرد، صرف نظر از مکان و موقعیت.

مدیتیشن با این مودرا به تحریک چاکرای قلب کمک می کند. این جواهرات مزایای مربوط به موقعیت خاص چاکرا را باز می کند.

فواید

در بیماری های قلبی مفید است.
شنوایی بهتر را تقویت می کند و درد گوش را نیز کاهش می دهد.
استخوان ها را تقویت می کند.
ایجاد تسکین بی حسی در بدن.

Shunya Mudra
Shunya Mudra

وارادا مودرا Varada Mudra

وارادا مودرا ژست «اعطای هر آنچه تمرین‌کننده می‌خواهد» است. تمرین این مودرا در همکاری با مدیتیشن باعث ایجاد حالت شفقت عمیق می شود. Varada Mudra به معنای شفقت، نیکوکاری و صداقت است. این نماد بخشش است و اغلب می توان آن را بر روی مجسمه های بودا یا خدایان هندو یافت. وارادا مودرا معمولاً با مودرا دیگری در دست راست ترکیب می شود، مانند ابهایا مودرا.

حرکت دست که زمین را لمس می کند، نمادی از موجودیت عالی است. این باعث می‌شود که تمرین‌کننده با دستیابی به شخصیت‌های حکیمی به بهترین بخشنده تبدیل شود. با این حال، می توان با تمرین مدیتیشن در Varada Mudra آرامش و رفاه را به ارمغان آورد.

نحوه انجام مدیتیشن Varada Mudra

در پادماسانا (ژست نیلوفر آبی) بنشینید و ستون فقرات خود را صاف کنید.
حالا دستتان را روی زانوهایتان بگذارید. دست چپ خود را به سمت جلو باز کنید، در حالی که کف دست رو به جلو و انگشتان به سمت پایین باشد.
تا زمانی که راحت است در آنجا بمانید. به طور معمول، پس از چند دقیقه می توانید استراحت کنید.

این مودرا تأثیر مثبتی بر سلامت روان تمرین‌کنندگان دارد که حقانیت را ترویج می‌کند.

در صورت تسلط دست راست می توان با دست چپ ابهایا مودرا و وارادا مودرا – Abhaya mudra and Varada mudra –  را تمرین کرد. همچنین می توانید هر دو مودرا را به طور همزمان تمرین کنید تا تغییری در مدیتیشن خود تجربه کنید.

رسیدن به بالاترین آرامش ذهنی هدف نهایی ترکیب این مودرا است. این تنها با تمرین منظم و مناسب با مدیتیشن قابل انجام است.

فواید

همدلی را در تمرین‌کنندگان ترویج می‌کند.
صبر را در برابر یک موقعیت تحریک کننده بهبود بخشید.
جنبه های منفی زندگی یک نفر را به هم می زند.
سخاوت و اخلاق را توسعه می دهد.

Varada Mudra

گانشا مودرا Ganesha Mudra

گانشا مودرا یکی از حرکات مدیتیشن دست است که روی تقویت عضلات ناحیه قفسه سینه کار می کند. در این مودرا، انگشتان در جلوی قلب در هم قفل شده اند که گفته می شود فرصت های جدیدی را به روی سالک باز می کند و موانع زندگی را از بین می برد. به همین دلیل است که به آن مودرا حذف کننده موانع می گویند.

برای مدیتیشن، گانشا مودرا انتخاب خوبی در نظر گرفته می شود زیرا تمرکز شما را به طور کامل به مرکز بدن یعنی قلب می رساند. به این ترتیب چاکرای قلب را باز می کند و با چاکرای قلب باز; عشق و شفقت در قلب تمرین‌کننده رشد می‌کند.

برای حداکثر فواید، گانشا مودرا باید روزانه تا پنج یا شش بار، به طور ایده آل در طول مدیتیشن یا تمرین پرانایاما، تمرین شود.

نحوه انجام مدیتیشن گانشا مودرا

برای تمرین گانشا مودرا، ابتدا کف دست ها را در انجلی مودرا به هم نزدیک کنید، هر دست را بچرخانید به طوری که نوک انگشتان به سمت آرنج مخالف باشد. کف دست راست باید رو به بدن باشد و کف دست چپ رو به دور باشد. هنگامی که در این حالت قرار گرفتید، دست ها را به عقب بکشید تا انگشتان به هم قفل شوند و یکدیگر را بگیرید. انگشتان شست به سادگی روی انگشت کوچک دست مقابل قرار می گیرند. دست‌ها در سطح قلب می‌مانند، زیرا با انرژی از هم جدا می‌شوند، بدون اینکه چنگال را آزاد کنند.

در حالی که دست ها را در انگشتان به هم چسبیده گرفته اید، روی چاکرای قلب مدیتیشن کنید. همچنین می توانید برای تمرکز بهتر در این مودرا، مانترا گانشا (Om Gan Ganapataye Namah) را بخوانید.

فواید

افزایش متابولیسم و هضم
مدیتیشن گانشا مودرا با باز کردن چاکرای قلب اعتماد به نفس را افزایش می دهد.
تسکین دهنده درد گردن و شانه
ظرفیت ریه را افزایش می دهد

Ganesha Mudra

گانشا مودرا چاکرای آناهاتا را تحریک می‌کند و بنابراین می‌توان آن را تمرینی برای باز کردن قلب در نظر گرفت. با استفاده منظم، این مودرا ممکن است احساسات قوی گرما و روشنایی را در ناحیه قلب برانگیزد، که می تواند برای کسانی که از  افسردگی یا احساس سنگینی و غم رنج می برند مفید باشد.

به گفته آیورودا، ژست مودرا Gyan همچنین وایو (عنصر هوا) را تقویت می کند، که منجر به تقویت حافظه و همچنین بهبود عملکرد سیستم عصبی و غده هیپوفیز می شود.

گیان مودرا Gyan Mudra

گیان مودرا یک حرکت دست مقدس یا “مهر” است که برای هدایت انرژی و حفظ تمرکز استفاده می شود. گیان مودرا یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین مودراها است که در سنت های بودایی، هندو و یوگا یافت می شود. گیان به زبان سانسکریت به معنای “دانش” یا “حکمت” است، و بنابراین این حرکت گاهی اوقات به عنوان مودرا دانش نامیده می شود.

دلیل استفاده از گیان مودراها برای مدیتیشن بسیار ساده است. عنصر هوا را در بدن ما متعادل می کند. عنصر هوا نقش مهمی در تثبیت ذهن دارد (هوا با فکر ذهن مقایسه می شود). هنگامی که عنصر هوا در حالت متعادل خود باشد، کنترل ذهن آسان تر می شود. از این رو این مودرا بیشتر برای مدیتیشن استفاده می شود.

نحوه انجام مدیتیشن Gyan Mudra

برای اجرای این مودرا، نوک انگشت شست و سبابه را روی هر دو دست به هم نزدیک کرده و دایره ای تشکیل دهید. سه انگشت باقیمانده را در حالت کشیده نگه دارید که کف دست به سمت بالا باشد.

فواید

مدیتیشن Gyan mudra حافظه را بهبود می بخشد و کیفیت تفکر خلاق را افزایش می دهد
برای بی خوابی، دیابت، آلزایمر و بیماری هایی مانند هیپوفیز مفید است.
مدیتیشن Gyan mudra ترشح غدد درون ریز را تنظیم می کند، بنابراین فشار خون بالا را نیز کنترل می کند.

Gyan Mudra
Gyan Mudra

اگرچه کارانا مودرا ممکن است در حین تمرین آسانا استفاده شود، اما بیشتر در طول مدیتیشن انجام می شود. خواندن یک مانترا ممکن است به افزایش مزایای کارانا مودرا کمک کند، به ویژه مواردی که برای غلبه بر موانع مانند مانترا گانشا در نظر گرفته شده است.

کارانا مودرا  Karana Mudra

کارانا مودرا یک مودرا مراقبه محبوب بودایی است. مجسمه گوتام بودا به طور کلی در حال مراقبه در این مودرا دیده می شود. در یوگا، از این ژست برای پرورش انرژی قوی استفاده می شود که قدرت حذف پرانای منفی را از بدن، ذهن و روح دارد.

استفاده از کارنا مودرا در تمرینات مدیتیشن به طور گسترده ای از بودیسم تبتی استفاده می شود. بودایی ها با دست گذاشتن در این مودرا می توانند آرامش درونی را مهار کنند و به عنوان بودا به بالاترین مرحله زندگی برسند.

کارانا مودرا به دفع منفی، اضطراب، ترس و افسردگی کمک می کند و در عین حال احساس شادی و رضایت را افزایش می دهد. این عنصر آتش و اتر را در بدن تحریک می کند که به ترتیب با انگشت شست و وسط نشان داده می شوند.

چگونه مراقبه کارانا مودرا را انجام دهیم

برای اجرای این مودرا، دست چپ را به سمت قلب آورده و کف دست رو به جلو است. انگشت حلقه و وسط به سمت مرکز کف دست جمع می شوند و به آرامی توسط نوک انگشت شست پایین نگه داشته می شوند. انگشت اشاره و انگشت کوچک مستقیماً به سمت بالا هستند.

مدیتیشن کارانا مودرا پچ پچ منفی را از ذهن پاک می کند
تمرین این مودرا منفی گرایی را از شما دور می کند
بی باکی را به ذهن می آورد

Karana Mudra