Namaste Yoga

این سلام اغلب توسط مربیان یوگا در شروع یا پایان کلاس ارائه می شود. به این معنا، ناماسته برای تصدیق ارتباط معنوی، یا یگانگی، به دست آمده توسط روح هایی که تمرین یوگا را با هم تجربه می کنند، فراخوانی می شود.

Namaste

Namasté بیش از یک کلمه است که برای پایان دادن به یک جلسه یوگا استفاده می شود. Namasté با احترام و احترام راهی برای دیدن و ارج نهادن به واقعیت دیگران است.

Namasté (nah-mah-stay). این کلمه را در پایان هر کلاس یوگا می شنوید، اما آیا می دانید معنی آن چیست؟

Namaste از واژه سانسکریت nama به معنای “کمان” و te به معنای “به شما” گرفته شده است. یک سلام و ادای احترام متداول در فرهنگ هندو، Namaste در لغت به معنای “من به شما تعظیم می کنم.”

این سلام اغلب توسط مربیان یوگا در شروع یا پایان کلاس ارائه می شود. به این معنا، ناماسته برای تصدیق ارتباط معنوی، یا یگانگی، به دست آمده توسط روح هایی که تمرین یوگا را با هم تجربه می کنند، فراخوانی می شود.

اهمیت کلمه Namaste بسیار فراتر از استفاده از آن به عنوان یک اصطلاح سلام است. namaste تصدیق این است که ما همه الهی هستیم و همه ما در نهایت به هم متصل هستیم.

سلام نامسته با نیت عمیق ادا میشود و در تمرین یوگا اغلب با مودرا یا ژست فشار دادن کف دست ها به هم در مقابل چاکرای قلب همراه است. چاکرا، منبع انرژی، قلب جایی است که عشق الهی وجود دارد و منیت فردی ناپدید می شود. استناد به قلب به این طریق بیشتر به معنای گشودگی روح الهی خود به قدوسیت دیگری است.

در حالی که ناماسته ممکن است در ابتدا یا انتهای کلاس یوگا گفته شود، ژست آن ممکن است در برخی از ژست‌های یوگا مانند ژست کوه، ژست درخت و سلام خورشید نیز مورد استفاده قرار گیرد. با ترکیب این مودرا، تمرین‌کننده یوگا می‌تواند آگاهی خود را از ماهیت ناماسته در طول تمرین فیزیکی خود تقویت کند و یگانگی، روشنگری، که هدف نهایی این تمرین است را یادآوری کند.

ژست مرتبط با ناماسته آنجلی مودرا نامیده می شود که UHN-jah-lee MOO-dra تلفظ می شود. انجلی از کلمه سانسکریت «انج» به معنای بزرگداشت یا جشن گرفته شده است. ( راهنمای مودرا Anjali Mudra )

مودرا به معنای ژست است. هاستا مودراها حرکات دست مقدسی هستند که در یوگا و مدیتیشن برای تعمیق تمرین استفاده می شوند. سادگورو، رهبر روحانی می‌گوید: «ساده‌ترین شکل یوگا این است که دست‌هایتان را با ناماسکار کنار هم قرار دهید».

ما دست ها را در چاکرای قلب به هم نزدیک می کنیم تا جریان عشق الهی را افزایش دهیم. خم کردن سر و بستن چشم ها به ذهن کمک می کند که در قلب تسلیم الهی شود.

 

Namaskar

Namaskar در سنت های هندو و یوگا یک سلام احترام آمیز یا سلام فراق است. این کلمه از پایه سانسکریت namaha گرفته شده است که به معنای “نه من” است و به تعظیم به احترام اشاره دارد. گاهی اوقات آن را مترادف نامسته می دانند، اما تفاوت های ظریفی در معانی آنها وجود دارد. Namaste اصطلاح رایج‌تر و غیررسمی‌تر است، به معنای «سلام بر شما» یا «با احترام به شما تعظیم می‌کنم»، در حالی که نماسکار رسمی‌تر است و به معنای «سلام‌هایم را می‌دهم» ترجمه می‌شود.

هنگام استفاده از هر یک از احوالپرسی ها، شخص معمولاً دست ها را در حالت نماز در جلوی سینه قرار می دهد و سر را کمی خم می کند.

Namaskar از سه کلمه سانسکریت تشکیل شده است:

Nam به معنی تعظیم
As که به معنای “بودن” یا “وجود داشتن” است
کار، به معنای “انجام دادن” یا “کسی که انجام می دهد”
بنابراین، نماسکار گاهی اوقات به این صورت ترجمه می شود: «من با احترام انجام می دهم.

 

معانی Namaste - سلام محترمانه
معانی Namaste اول از همه، نامسته روشی محترمانه برای سلام کردن است. اگر به بسیاری از مناطق هند و نپال سفر می‌کنید و می‌خواهید با «سلام» به کسی سلام کنید، «ناماسته» را می‌گویید. به ویژه به عنوان روشی برای احوالپرسی کودکان با بزرگترها رایج است.«سلام!»
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
نور در من به نور تو احترام می گذارد. الوهیت در من به خدایی در تو احترام می گذارد. اینها فقط چند مورد از معانی عمیق معنوی Namaste هستند. ما آن را در پایان و گاهی اوقات ابتدای کلاس یوگا به عنوان راهی برای مهر و موم کردن تمرین خود به روشی مقدس می گوییم.
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
سادگورو، رهبر بنیاد ایشا می گوید: «ناماسکار هماهنگی بین دو قطبی را در درون ایجاد می کند. هر حس درونی دوگانگی را به سطح می رساند....... همچنین یک راه موثر برای تقویت ارتباط شما با دیگران است. او می گوید که اگر کف دست های خود را به هم نزدیک کنید و توجه محبت آمیز خود را به شخص یا موقعیتی معطوف کنید که به آن احترام می گذارید، نتایج تقریباً آنی به همراه دارد. "در سه تا پنج دقیقه شما شروع به هماهنگی خواهید کرد. Namaskar به صلح. Namaskar خود را به عشق. Namaskar خود را به اتحاد،” او می گوید.
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
ماهیت عقل انسانی ما را به قضاوت فوری درباره افرادی که ملاقات می کنیم می کشاند.... خوب یا بد، زیبا یا زشت، دوست یا دشمن. این قضاوت ها از مجموعه تجربیات گذشته ما ناشی می شوند و لزوماً همیشه منعکس کننده حقیقت نیستند..... هنگام احوالپرسی با نماست یا نماسکار، مکث و برقراری ارتباط مهم است. با گرفتن این زمان، حجم ذهن من قضاوت کننده کاهش می یابد. علاقه‌ها، ناپسندی‌ها و تعصب‌ها از بین می‌رود و آگاهی لحظه‌ای از آگاهی متقابل الهی جذب می‌شود.
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
خواه نماست و خواه نماسکر، از این سلام برای اعتراف به حضور الهی در دیگری و احترام و احترام به روح آنها استفاده می شود. به این ترتیب، این سلامی است فروتنانه، بدون منیت و جدایی:..... «نور در قلب من، نور تو را می شناسد»، «خدای درون من به خدای تو تعظیم می کند»، «ما وصل هستیم»، «ما یکی هستیم».
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
هنگامی که ناماسکار بین دو نفر رد و بدل می شود، یک ارتباط معنوی ایجاد می شود که باعث قدردانی نسبت به همنوعان و احساس تسلیم شدن در برابر کائنات می شود. با هم بودن و وحدتی که این تبریک ساده به آن اشاره می‌کند، مسلماً یوگا در ساده‌ترین شکل آن است، چه روی تشک یا خارج از تشک.
معانی Namaste - من به تو تعظیم می کنم
در اصل، Namaskar Mudra هماهنگی را در درون به ارمغان می آورد و آن را به بیرون می درخشد. طنین نماست و نامسکار به آرامی نفس را دعوت می کند تا راه را برای احترام باز کند. از طریق این سلام مقدس، ما می توانیم ارواح الهی اطراف خود را تصدیق کرده و به آنها احترام بگذاریم و با فروتنی جایگاه خود را در جهان هستی به یاد آوریم.
قبلی
بعدی