مانترا مدیتیشن OM در تکرار 108 مرتبه

OM-Mantra-Meditation

OM در هر چیزی که ما صحبت می کنیم حضور دارد. این صدای کیهان و هر چیزی است که در آن وجود دارد. صدای اولیه ای که همه چیز از آن سر بر می آورد.

مانترا OM به صورت “AUM” تلفظ می شود. تلفظ تحت اللفظی آن به صورت “AaaaaUuuuuMmmm” است.
در اینجا هر حرف از قسمت متفاوتی از بدن شما سرچشمه می گیرد.
ارتعاشات ایجاد شده توسط این صدا از شکم شما حرکت می کند، به قلب می رسد و در نهایت به سر می رسد و احساس وزوز می کند.
هر حرف در AUM به معنای چیزی است. A در AUM نشان دهنده آفرینش، U نشان دهنده رزق زندگی و M – نابودی زندگی است. سپس سکوت کوتاهی همراه است و پس از آن شعار ادامه می یابد.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن OM در تکرار 108 مرتبه امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.