YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مانترا مدیتشن om فرکانس 417 هرتز | پاکسازی بلوکهای انرژی منفی |

ॐ مانترا مدیتیشن OM فرکانس 417hz

فرکانس 417 هرتز یکی از فرکانس های زیبای سلفژ است که شناخته شده است تمام منفی های درون ما را از بین می برد. این فرکانسی است که می تواند تغییر ایجاد کند. این شروع های جدیدی را در زندگی رقم می زند و آنقدر قدرتمند است که می تواند اتفاقات منفی را معکوس کرده و خنثی کند.

مدیتیشن مانترای om

مانترا OM به  “AUM” تلفظ می شود.
تلفظ واقعی  “AaaaaUuuuuMmmm” است.

در اینجا هر حرف از قسمت دیگری از بدن شما نشات می گیرد. ارتعاشات ایجاد شده توسط این صدا از شکم شما حرکت می کند، به قلب می رود و در نهایت به سر می رسد و احساس وزوز می کند.

هر حرف در AUM معنی دارد. A در AUM نشان دهنده آفرینش است ، U نشان دهنده رزق و زندگی و M – تخریب زندگی است. سپس سکوت مختصری همراه است و پس از آن شعار ادامه می یابد.

وضعیت صحیح نشستن برای سرودن مانترا

بهتر است به حالت ایستاده در حالت نیلوفر آبی بنشینید.
بگذارید پاشنه سمت چپ ناحیه کشاله ران شما را لمس کند (ناحیه چاکرای ریشه شما).
این وضعیت بدن شما را در الگوی هندسی صحیح تراز می کند تا در حین مراقبه تا آنجا که می توانید انرژی را مهار کنید.
حالا چشمانت را ببند فقط از طریق بینی نفس بکشید و نفس های عمیق بکشید و از آن خارج شوید.
و سرانجام ، طبق الگوی تنفس ، شعار دادن را شروع کنید.

مکان و زمان مراقبه om

بهتر است محیطی طبیعی و عاری از انرژی منفی برای تمرین ایجاد کنید.
سعی کنید روزانه 11 دقیقه صبح در این مکان مشخص تمرین کنید.
مکانی کمتر شلوغ ، مکانی که از نظر شما آرام باشد.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتشن om فرکانس 417 هرتز | پاکسازی بلوکهای انرژی منفی | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...