راهنمای مدیتیشن مانترا OM (AUM)

مانترای OM

مدیتیشن Om mantra یک آواز ساده از هجای “om” (یا “aum”) در طول مراقبه است. اعتقاد بر این است که Om ارتعاش صوتی اولیه جهان است. یک مانترا می‌تواند یک هجای صوتی یا تک هجا مانند om باشد، یا می‌تواند یک کلمه، عبارت یا تلاوت طولانی‌تر باشد، و در یوگا برای تمرکز ذهن در آمادگی برای مراقبه و/یا برای عمیق‌تر کردن مراقبه استفاده می‌شود.

مانترای om که در مدیتیشن استفاده می‌شود، شاید قوی‌ترین مانترای بیجا (دانه) در نظر گرفته شود، به پیوند یوگی با درون الهی کمک می‌کند.

“OM” – صدای اولیه. صدایی که در سراسر جهان می پیچد. اگر فقط یک مانترا وجود دارد که ما می توانیم آن را بخوانیم، آن مانترا OM است. این یک تلاوت مقدس است که قبل، حین و بعد از مدیتیشن و یوگا و فعالیت های معنوی تکرار می شود

OM صدای اولیه کائنات – صدایی که در کل کیهان طنین انداز می شود. اگر فقط یک مانترا وجود داشته باشد که بتوانیم آن را توصیه کنیم، آن مانترا OM است.

در آیین هندو، om با برهمن، مطلق مرتبط است و در یوگا، om صدایی است که اعتقاد بر این است که چاکرای ساهاسرارا (تاج) را فعال و پاک می کند. مدیتیشن ام مانترا به یوگی کمک می کند تا به سطح بالاتری از هوشیاری دست یابد.

اگر قصد دارید OM را تمرین کنید، توصیه می‌کنیم که حداقل به مدت 21 دقیقه در صبح، قبل از شروع کارهای روزانه، OM را بخوانید. در این زمان، ارتعاشات می توانند به عمق بدن ما برسند و بسیار مفید هستند.

برای تمرین مدیتیشن om mantra، یک موقعیت نشسته راحت بگیرید، چشم ها را ببندید و عمیق نفس بکشید. در حالی که صدای AUM را بیرون می آورید، به آرامی نفس خود را بیرون دهید. مکث کنید و استنشاق و تلاوت om را تکرار کنید، در حالی که به ذهن اجازه می‌دهید استراحت کند و روی ارتعاشات صدا تمرکز کند. مدیتیشن را ادامه دهید و مانترا om را تکرار کنید. برخی این مدیتیشن را 20 تا 30 دقیقه تمرین می کنند.

سرودن OM تمرکز ما را بهبود می بخشد

هنگامیکه ما در حالیکه توجه خود را روی تنفس متمرکز می کنیم مانترا OM می خوانیم خواهید دید که شروع به بهبود تمرکز ما میکند. تمرین منظم شعار OM باعث بهبود تمرکز شما در فعالیت های روزانه شما می شود.

ذکر OM با از بین بردن انرژی منفی بدن و ذهن را سم زدایی می کند

ذکر مانترای OM به پاکسازی انرژی منفی در بدن و ذهن ما کمک می کند. ارتعاشات سرودهای OM تقریباً بلافاصله تأثیر بسیار عمیقی بر بدن ما می گذارد.
همانطور که با مانترا OM مدیتیشن می کنید خواهید دید که ریتم بدن و انرژی ارتعاشی شما شروع به هماهنگ شدن با ارتعاشات آواز OM می کند. و این چیزی است که به اثر سم زدایی کمک می کند. بدن و ذهن شما هر دو با انرژی ارتعاشی بسیار مثبت و قدرتمند OM شروع به طنین‌اندازی می‌کنند. 

OM Mantra به متعادل کردن ریتم قلب کمک می کند
مدیتیشن با مانترا OM به آرامش قلب ما نیز کمک می کند. 
فقط چشمان خود را ببندید و شعار OM را بخوانید، اجازه دهید ارتعاشات آن به قلب شما نفوذ کند. و آرام آرام ضربان قلب را آرام می کند.