Reclined Goddess Pose

|  نام سانسکریت: Supta Baddha Konasana

|
|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، باسن |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |
|  مرحله: مبتدی |

Supta baddha konasana یک آسانا درازکش و ترمیمی است که برای تجدید انرژی و آرامش سیستم عصبی است و به انعطاف پذیری در باسن و پاها، به ویژه عضلات داخلی ران و کشاله ران نیاز دارد. این نام از زبان سانسکریت supta به معنای “خوابیده”، baddha به معنای “محصول”، kona به معنای “زاویه” و asana به معنای “حالت” یا “حالت” گرفته شده است.

فرد ممکن است از حالت نشسته وارد این حالت شود. کف پاها با خم شدن زانوها به طرفین به هم نزدیک می شوند. سپس بالاتنه به حالت خمیده خم می شود و بازوها به راحتی در کنار بدن قرار می گیرند.

به طور سنتی اعتقاد بر این است که سوپتا بادها کوناسانا، چاکرای سوادیستانا (چاکرای طحال یا خاجی) را تحریک می کند. بنابراین با خلاقیت و اراده همراه است. اعتقاد بر این است که تحریک این چاکرا از طریق سوپتا بادها کوناسانا باعث تقویت پذیرش درونی و ارتقای تمرکز و بهره وری می شود.

نکات

به طور کلی این ژست یک جلسه یوگا را به یک روش آرامش بخش زیبا برای به دست آوردن کنترل بر بدن و ذهن پایان یابد. وضعیت خوابیده به پشت به پشت و باسن استراحت می دهد و از این رو این وضعیت به عنوان بخشی از هر جلسه یوگا ضروری است. اکثر حرکات آرامش‌بخش یوگا آسان به نظر می‌رسند، اما به تلاش زیادی نیاز دارند تا ذهن را در حالی که بدن آرام است، روی بدن متمرکز کند. این فقط از طریق تمرین به دست می آید.

STEP 3

پس از راحتی، پاهای خود را کنار هم بگیرید و زانوها را از هم باز کنید و اجازه دهید بازوهایتان در دو طرف شما شل شوند. در اینجا حداقل برای پنج نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

یک تکیه گاه در طول پشت استخوان های نشیمنگاه خود قرار دهید و به آرامی به پشت دراز بکشید تا قسمت میانی پشت و سرتان توسط تکیه گاه حمایت شوند.

STEP 1

نشستن را با زانوهای خمیده و پاهایتان روی زمین شروع کنید.

|  تغییرات |

اگر لگن یا زانوهای حساسی دارید، می توانید بلوک ها یا پتوهایی را زیر زانوهای خود قرار دهید تا از آنها حمایت کنند.

|  نکات  |

اگر آسیب های کشاله ران یا زانو دارید، از بلوک های زیر زانو برای حمایت از آنها استفاده کنید.

|  فواید  |

بهبود گردش خون و هضم | تحریک اندام های شکمی | انعطاف پذیری در قسمت داخلی ران، لگن و زانو | کاهش خستگی، استرس، افسردگی خفیف، | PMS و علائم یائسگی