راهنمای رودراکشا Rudraksha

Rudraksha Guide
  • امتیاز داده نشده
  • زبان English

رودراکشا Rudraksha چیست؟

رودراكشا (رودراكش نیز نامیده می شود) دانه های خشك درختی است كه در مناطق منتخب جنوب شرقی آسیا رشد می كند ، كه از نظر گیاهان به نام Elaeocarpus Ganitrus شناخته می شود. آن را “اشک شیوا” “Tears of Shiva” نیز می نامند و افسانه های زیادی با لرد شیوا در ارتباط است که منشأ آن را توصیف می کند. کلمه رودراکشا از “رودرا” (نام شیوا) و “آکشا” Aksha به معنی اشک آمده است.

مزایای پوشیدن رودراکشا Rudraksha چیست؟

رودراکشها (که به آن رودرکش نیز گفته می شود) در حفظ تعادل جسمی و روحی بسیار سودمند است. برای پیروان معنوی ، از رشد معنوی فرد حمایت می کند. از خواص درمانی آن در سراسر جهان برای تعدادی از بیماری های جسمی ، روحی و روانی استفاده شده است.
هرکسی ، صرف نظر از جنسیت ، فرهنگی ، قومی ، جغرافیایی یا مذهبی ، می تواند رودراکشا بپوشد. صرف نظر از شرایط روحی و جسمی ، آنها در هر مرحله از زندگی برای افراد در نظر گرفته شده اند. برای بسیاری از مزایا می تواند توسط کودکان ، دانش آموزان ، افراد مسن و بیمار پوشیده شود.

#سادگورو
یوگی ، عارف و بصیر ، سادگورو یک استاد معنوی است. زندگی و کار او که ترکیبی از ژرفی و عمل گرایی است ، یادآوری می کند که یوگا یک علم معاصر است و از حیث حیاتی مربوط به زمان ما است.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به راهنمای رودراکشا Rudraksha امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.