مانترا مدیتیشن چاکرای ساکرال | سری مراقبه چاکرا |

مدیتیشن مانترا دانه چاکرا ساکرال VAM

مدیتیشن مانترای دانه چاکرا

ما هفت چاکرا داریم و چاکراها با فرکانس صدای خود طنین انداز میشوند و هر چاکرا مانترا دانه( Seed Mantra ) خود را دارد. سرودن آن مانترا دانه موثرترین راه برای ایجاد تعادل و درمان چاکرا است.

چاکرای ساکرال

این چاکرای دوم ما است و درست زیر ناف قرار دارد. این چاکرا با احساسات، خلاقیت و تمایلات جنسی سروکار دارد. اگر چاکرای مقدس ما نامتعادل و کم فعالیت باشد، ما  بی احساس هستیم و در روابط بسیار محدود عمل میکنیم. چاکرای بیش از حد فعال شما را بیش از حد احساسی و بسیار جنسی میکند. رنگ چاکرای مقدس نارنجی و مانترا بذری آن VAM است. پوشیدن نارنجی، خوردن میوه ها و سبزیجات نارنجی، و خواندن مانترا بذر VAM می تواند در بهبود و متعادل سازی این چاکرا کمک زیادی کند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مانترا مدیتیشن چاکرای ساکرال | سری مراقبه چاکرا | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.