مدیتیشن 7 چاکرا | درمان و تعادل چاکراها |

چاکرا مدیتیشن | درمان و تعادل چاکراها

پاکسازی کامل بدن و تقویت انرژی مثبت 

مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای ایجاد تعادل در جریان انرژی حیاتی بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی ( پرانیک ) منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
مدیتیشن چاکرا یک روش کامل برای کمک به هرکسی که می خواهد چاکراهای خود را از طریق مدیتیشن تصفیه و فعال کند.
ما هفت چاکرا داریم، هر چاکرا با فرکانس صدای خاصی بیشترین طنین را دارد. مدیتیشن همراه با فرکانس موسیقی چاکرا به تنظیم و متعادل سازی چاکرا و ایجاد تمرکز در چاکرا کمک میکند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن 7 چاکرا | درمان و تعادل چاکراها | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.