YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مراقبه شیوا مانترا BOLO SHIV SHAMBHO | پاکسازی انرژی منفی |

مانترا مدیتیشن Shiva  ||ریشه کن کردن انرژی منفی ||

ॐ مانترا های شیو قدرت تمیز کنندگی و محافظتی عظیمی دارند. آنها به ریشه کن کردن تمام استرس و انرژی منفی در بدن ، روح و روان کمک می کنند. و شعار دادن به مانتراهای شیوا در ایجاد قدرت درونی کمک می کند.
مانتراهای شیو به “Raksha Kawach” به معنی زره محافظ معروف هستند. این از ما در برابر انرژی های منفی، بیماری ها و ترس های داخلی خود محافظت می کند.

هنگام خواندن این لرد شیوا مانترا – نفس عمیق بکشید و همراه آن شعار دهید ، و اجازه دهید هر سلول از بدن شما لرزش شعار ، انرژی صوتی خود را احساس کند ، اجازه دهید هر سلول با صدای شما طنین انداز شود و شعار دهد.

MANTRA

Bolo Shiv Shiv Shiv
Bolo Shiv Shambho

مانترا های شیو قدرت تمیز کنندگی و محافظتی عظیمی دارند. آنها به ریشه کن کردن تمام استرس و انرژی منفی در بدن ، روح و روان کمک می کنند. و شعار دادن به مانتراهای شیوا در ایجاد قدرت درونی کمک می کند. مانتراهای شیو به “Raksha Kawach” به معنی زره محافظ معروف هستند. این از ما در برابر انرژی های منفی، بیماری ها و ترس های داخلی خود محافظت می کند.

هنگام خواندن این لرد شیوا مانترا – نفس عمیق بکشید و همراه آن شعار دهید ، و اجازه دهید هر سلول از بدن شما لرزش شعار ، انرژی صوتی خود را احساس کند ، اجازه دهید هر سلول با صدای شما طنین انداز شود و شعار دهد.
مدیتیشن کنید و به انرژی درونی خود بپردازید، به این بپردازید که چگونه از درون و بیرون نیرومندتر و قدرتمندتر می شوید … مانند لرد شیوا … همه آنچه در درون خود داریم .. همراه هم شعار دهید و مراقبه کنید.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مراقبه شیوا مانترا BOLO SHIV SHAMBHO | پاکسازی انرژی منفی | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...