YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن فرکانس 417hz | پاکسازی انرژی منفی خانه | حذف افکار منفی ذهن |

موسیقی مدیتیشن شفابخش فرکانس 417hz

فرکانس 417 هرتز یکی از فرکانس های زیبای سلفژ است که شناخته شده است تمام منفی های درون ما را از بین می برد. این فرکانسی است که می تواند تغییر ایجاد کند. این شروع های جدیدی را در زندگی رقم می زند و آنقدر قدرتمند است که می تواند اتفاقات منفی را معکوس کرده و خنثی کند.

فواید درمانی گوش دادن و مدیتیشن با فرکانس سلفژ 417Hz

☯ انرژی منفی را از بدن خارج می کند.
☯ انرژی منفی را از خانه و محل کار حذف می کند.
☯ افکار منفی و الگوهای رفتاری را حذف می کند.
☯ واگرد شرایط با نتیجه منفی.
☯ تغییر را در شما و دیگران تسهیل می کند.
☯ برای بیرون آمدن از تروما.
☯ برای متعادل سازی چاکرای مقدس استفاده می شود.

 

 

 

پاکسازی انرژی منفی با تکرار جملات شفابخش

☯ تمام افکاری را که دیگر به من خدمت نمی کنند رها می کنم
☯ من نیاز به تکرار چیزها را بارها و بارها در ذهنم کنار می گذارم
☯ عادت های قدیمی را که مرا به سمت پایین می کشد کنار گذاشته و عادت های مثبت جدیدی را جایگزین آنها می کنم
☯ تمام نگرانی ها و ترس ها را کنار گذاشتم و به طرح خالق اعتماد کردم
☯ تمام گناه، کینه، ناراحتی را کنار می گذارم و به خودم اجازه می دهم که ببخشم. دیگران و خودم را ببخش
☯ همه گذشته را رها می کنم و به خودم اجازه می دهم که در زمان حال به طور کامل زندگی کنم
☯ من به خودم اجازه می دهم استراحت کنم ، به طور کامل و عمیق استراحت کنم

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن فرکانس 417hz | پاکسازی انرژی منفی خانه | حذف افکار منفی ذهن | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...