مدیتیشن خواب فرکانس 639 |شفای عمیق | چاکرای قلب |

موسیقی مدیتیشن خواب فرکانس 639 

موسیقی شفابخش معجزه | جذب عشق و افزایش انرژی مثبت | 

فرکانس 639 سولفژیو  – فرکانس عشق و شفا. عمیق و عمیق است و با صمیمیت مرتبط است و بعنوان پایه ای برای روابط سالم و ارتباط متقابل عمل می کند. رابطه چاکرای آن آناهاتا (قلب) است.
فرکانس موسیقی 639 سولفژیو  – انرژی خالص مثبت را تجربه کنید. این فرکانس دلسوزی و عشق ابدی است.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب فرکانس 639 |شفای عمیق | چاکرای قلب | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.