مدیتیشن خواب فرکانس 936 | غده پینال | چاکرای تاج |

موسیقی مدیتیشن خواب 936

موسیقی سولفژیو 963 به عنوان فرکانس خدایان نیز شناخته می شود.
همچنین فرکانس چاکرای تاج است و بنابراین دارای مزایای دوگانه متعادل سازی و رفع انسداد چاکرای تاج و همچنین کمک به همسویی با جهان است.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب فرکانس 936 | غده پینال | چاکرای تاج | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.