YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | فرکانس خدایان و کائنات |

فرکانس موسیقی 963 هرتز || شما کائنات هستید || هر چیزی را که می خواهید آشکار کنید |

963 هرتز یک فرکانس سلفژ است که به عنوان فرکانس خدایان نیز شناخته می شود. همچنین فرکانس چاکرای تاج است و بنابراین دارای مزایای دوگانه متعادل سازی و رفع انسداد چاکرای تاج و همچنین کمک به همسویی با جهان است.

 

کائنات توهستی و تو کائنات هستی. شما بخشی از این آفرینش زیبا و آن نور هستید – این اشعه نور بخشی از همه ماست. همه ما قادر به ایجاد و تجلی هرچه میخواهیم هستیم. همه ما از ستاره ها ، آن مواد پرستاره ، آن غبار ستاره جادویی تشکیل شده ایم ، بله ، ما از آن تشکیل شده ایم …. به معنای واقعی کلمه. نه فقط شما ، هر یک از ما ، هر دانه شن و ماسه. شما به آن متصل هستید و به شما متصل است. ‘Tohi Mohi، Mohi Tohi Antar Kaisa’ – این آیه از قربانی ، همه چیز را می گوید. “تو در من هستی و من در تو هستم … این تفاوت بین تو و من است.

 

شما خدا هستید و خدا در وجود شما است – هیچ تفاوتی وجود ندارد، و وقتی در این مورد مراقبه می کنیم ، وقتی شروع به احساس این ارتباط با جهان ، با همه و هر چیز اطرافمان می کنیم ، آن وقت چیزی به طرز جادویی در درون ما تغییر می کند. وقتی فهمیدیم که می توانیم به جای انسان ، یک گل یا یک دانه شن باشیم ، چیزی تغییر می کند. همه آن به هم متصل است. و هنگامی که آن قسمت را درک کنیم ، می توانیم درک کنیم که چگونه خواسته خود را نشان می دهیم.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | فرکانس خدایان و کائنات | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...