مدیتیشن خواب فرکانس 936hz | فرکانس خدایان و کائنات | چاکرای تاج |

موسیقی مدیتیشن خواب فرکانس موسیقی 963 

| شما کائنات هستید | هر چیزی را که می خواهید آشکار کنید |

963 هرتز یک فرکانس سلفژ است که به عنوان فرکانس خدایان نیز شناخته می شود.
همچنین فرکانس چاکرای تاج است و بنابراین دارای مزایای دوگانه متعادل سازی و رفع انسداد چاکرای تاج و همچنین کمک به همسویی با جهان است.

 

کائنات توهستی و تو کائنات هستی. شما بخشی از این آفرینش زیبا و آن نور هستید – این اشعه نور بخشی از همه ماست. همه ما قادر به ایجاد و تجلی هرچه میخواهیم هستیم. همه ما از ستاره ها، آن مواد پرستاره، آن غبار ستاره جادویی تشکیل شده ایم ، بله ، ما از آن تشکیل شده ایم …. به معنای واقعی کلمه. نه فقط شما ، هر یک از ما ، هر دانه شن و ماسه. شما به آن متصل هستید و به شما متصل است. ‘Tohi Mohi، Mohi Tohi Antar Kaisa’ – این آیه از قربانی ، همه چیز را می گوید. “تو در من هستی و من در تو هستم … این تفاوت بین تو و من است.

 

شما خدا هستید و خدا در وجود شما است – هیچ تفاوتی وجود ندارد، و وقتی در این مورد مراقبه می کنیم ، وقتی شروع به احساس این ارتباط با جهان ، با همه و هر چیز اطرافمان می کنیم ، آن وقت چیزی به طرز جادویی در درون ما تغییر می کند. وقتی فهمیدیم که می توانیم به جای انسان ، یک گل یا یک دانه شن باشیم ، چیزی تغییر می کند. همه آن به هم متصل است. و هنگامی که آن قسمت را درک کنیم ، می توانیم درک کنیم که چگونه خواسته خود را نشان می دهیم.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب فرکانس 936hz | فرکانس خدایان و کائنات | چاکرای تاج | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.