YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن خواب سلفژ | 9 فرکانس شفابخش | سری موج انرژی |

مدیتیشن شفابخش Solfeggio

مدیتیشن با فرکانس 639hz معجزه گر عشق، مدیتیشن با فرکانس 528hz و ایجاد تغییر و تحول مثبت در زندگی، و مدیتیشن با فرکانس 417hz برای از بین بردن تمام انرژی منفی

همچنین می توانید از آن به عنوان موسیقی مدیتیشن خواب استفاده کنید. لطفاً آن را با صدای کم (نزدیک به نجواهای انسانی) پخش کنید و هنگام خواب از هدفون استفاده نکنید و آن روی بلندگوها پخش کنید.

فرکانسهای Solfeggio، نه طنین موسیقی هستند که از علم عدد گرفته شده اند و قرن ها پیش مورد استفاده قرار گرفته اند. اعتقاد بر این است که این فرکانسها تغییرات مثبتی را برای کسانی که در مجاورت آنها هستند ایجاد می کند.

 

فرکانس 396 هرتز Solfeggio

فرکانس شفابخش 396 هرتز تأثیرات مفیدی بر احساس گناه دارد. این فرکانس احساس گناه را پاک می کند که اغلب یکی از موانع اساسی ادراک است. ارتعاشات موسیقی شما را از احساس گناه و ترس رها می کند. این فرکانس سلفژ همچنین برای بیداری و تبدیل غم به شادی استفاده می شود.

مزایای فرکانس 396 هرتز Solfeggio

☯ به اهداف شما قدرت می بخشد.
☯ احساس گناه را از بین می برد ، حتی گناهی که در عمق ضمیر ناخودآگاه قرار دارد.
☯ به شما کمک می کند تا بر ترس غلبه کنید که معمولاً مانع اصلی تحقق رویاها و اهداف ما است.
☯ از باورها و افکار منفی ناخودآگاه رهایی می یابد.
☯ برای متعادل سازی چاکرای ریشه استفاده می شود.

 

فرکانس سلفژ 417 هرتز

فرکانس 417 هرتز یکی از فرکانس های زیبای سلفژ است که شناخته شده است تمام منفی های درون ما را از بین می برد. این فرکانسی است که می تواند تغییر ایجاد کند. این شروع های جدیدی را در زندگی رقم می زند و آنقدر قدرتمند است که می تواند اتفاقات منفی را معکوس کرده و خنثی کند.

مزایای فرکانس 417 هرتز Solfeggio

☯ انرژی منفی را از بدن خارج می کند.
☯ انرژی منفی را از خانه و محل کار حذف می کند.
☯ افکار منفی و الگوهای رفتاری را حذف می کند.
☯ واگرد شرایط با نتیجه منفی.
☯ تغییر را در شما و دیگران تسهیل می کند.
☯ برای بیرون آمدن از تروما.
☯ برای متعادل سازی چاکرای مقدس استفاده می شود.

 

فرکانس Solfeggio 528 هرتز

فرکانس Solfeggio 528 هرتز ، به عنوان فرکانس عشق ، صدای معجزه ، فرکانس تبدیل شناخته می شود…
این فرکانس به دلیل اثرات دگرگونی قوی آن بر بدن انسان شناخته می شود زیرا به کاهش استرس هورمون کورتیزول در بدن ما کمک می کند که متعاقباً با اثرات مفید آن در افزایش میزان انرژی همراه است.
همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر کمک می کند. وقتی این دو منبع قدرتمند صدا و ارتعاش را با هم ترکیب می کنیم ، چیزی که به دست می آوریم کاملاً معجزه آسا است.

مزایای فرکانس Solfeggio 528 هرتز

☯ کاهش استرس باعث هماهنگی کورتیزول در بدن ما می شود.
☯ این تغییر و معجزه را در زندگی شما به ارمغان می آورد.
☯ چاکراها را شفا می دهد که متعاقباً با اثرات مفید آن در افزایش میزان انرژی همراه است.
☯ همچنین به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر کمک می کند.
☯ برای ایجاد تعادل در چاکرای شبکه خورشیدی استفاده می شود.

 

فرکانس 639 هرتز Solfeggio

فرکانس 639 هرتز solfeggio ما را قادر می سازد تا روابط بین فردی هماهنگ را متصل و متعادل سازیم. این برای ایجاد هماهنگی در خانواده ، دوستان و در محافل اجتماعی استفاده می شود. این فرکانس solfeggio ارتباط ، درک ، تحمل و عشق را افزایش می دهد.

مزایای گوش دادن به موسیقی فرکانس 639 هرتز

☯ ایجاد روابط بین فردی هماهنگ را امکان پذیر می کند.
☯ این فرکانس می تواند برای برخورد با مشکلات روابط – در خانواده ، بین شرکا ، دوستان – مورد استفاده قرار گیرد.
☯ در مورد فرآیندهای سلولی ، از فرکانس 639 هرتز می توان برای تشویق سلول به ارتباط با محیط استفاده کرد.
☯ ارتباط ، درک ، تحمل و عشق را افزایش می دهد.
☯ برای متعادل سازی چاکرای قلب استفاده می شود.

 

فرکانس 741 هرتز Solfeggio

فرکانس 741 هرتز Solfeggio برای حل مشکلات و بیداری شهود استفاده می شود…
این فرکانس سلول ها را از انواع مختلف تابش های الکترومغناطیسی پاک می کند. این فرکانس منجر به زندگی خالص ، پایدار و معنوی می شود. این فرکانس solfeggio برای داشتن یک زندگی سالم و ساده مفید است.

مزایای فرکانس 741 هرتز Solfeggio

☯ سلول ها را تمیز می کند.
☯ سموم را از بین می برد و سلول ها و اندام ها را سم زدایی می کند.
☯ بدن و خانه ، محل کار را از تابش های مضر الکترومغناطیسی پاک می کند.
☯ ذهن و بدن را تصفیه می کند.
☯ بیان و راه حل ها را ترویج می کند.
☯ برای متعادل کردن چاکرای گلو استفاده می شود

 

فرکانس 852 هرتز Solfeggio

فرکانس Solfeggio 852 هرتز برای افزایش آگاهی و بازگشت به نظم معنوی استفاده می شود. این سلول را قادر می سازد تا خود را به سیستمی با سطح انرژی بالاتر تبدیل کند

مزایای فرکانس Solfeggio 852 هرتز

☯ به بازگشت به نظم معنوی کمک می کند.
☯ شهود را بیدار می کند.
☯ قدرت درونی را بیدار می کند.
☯  انرژی سلول ها را افزایش می دهد
☯ برای متعادل سازی چاکرای چشم سوم استفاده می شود.

 

فرکانس 963 هرتز Solfeggio

فرکانس 963 هرتز Solfeggio با بیداری شهود و فعال سازی غده صنوبری و همچنین Pure Miracle Tones همراه است. این چاکرا تاج ما (Sahasrara) را بیدار می کند و انرژی مثبت و ارتعاشات را افزایش می دهد و به ما کمک می کند تا به منبع اصلی خود متصل شویم. ما از ارتعاش و انرژی ساخته شده ایم. وقتی چاکرای تاج بیدار می شود و باز می شود ، به بالاترین حالت ارتعاشی می رسیم و دسترسی به آن انرژی بی نهایت کیهانی را باز می کند.

این فرکانس شما را دوباره با روح وصل می کند و هر سیستمی را به حالت اولیه و کامل خود بیدار می کند. این به شما این امکان را می دهد که وحدت را تجربه کرده و با جهان معنوی ارتباط برقرار کنید.

مزایای فرکانس Solfeggio 963 هرتز

هر سیستم را به حالت اولیه و کامل خود بیدار می کند.
هنگامی که بر روی سلول اعمال می شود ، نوعی “روشنایی سلولی” و تبدیل سلول به سطح بالاتر را امکان پذیر می کند.
به ما کمک می کند تا به وحدت -منبع اصلی خود -بازگردیم. اگر احساس می کنید با بقیه جهان ارتباطی ندارید ، این فرکانس می تواند به شما کمک کند.
برای ایجاد تعادل در چاکرای تاج استفاده می شود

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب سلفژ | 9 فرکانس شفابخش | سری موج انرژی | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...