مدیتیشن چاکرا شبکه خورشیدی | سری Hang Drum |

چاکرا مدیتیشن سری HangDrum | موسیقی مدیتیشن شفا چاکرا شبکه خورشیدی در نت موسیقی که با فرکانس ارتعاشی چاکرای شبکه خورشیدی متناسب است.

چاکرای شبکه خورشیدی Manipura
سومین چاکرای اصلی از سری هفت چاکرا، چاکرای مانیپورا – چاکرای شبکه خورشیدی است. این چاکرا با آتش، قدرت دگرگونی مرتبط است. انرژی این چاکرا به ما اجازه می دهد تا دگرگونی را به زندگی خود وارد کنیم. این چاکرا در ناحیه ناف درست بالای شکم و زیر استخوان سینه قرار دارد. این در مرکز بدن ما قرار دارد. چاکرای شبکه خورشیدی چاکرای ناف نیز نامیده می شود. رنگ مرتبط با چاکرای مانیپورا زرد است. زرد رنگ برای روشنایی و روشنایی است. این رنگ نشان دهنده انرژی است. زرد نیز به عنوان رنگ خورشید در نظر گرفته می شود که نشان دهنده درخشش است. وقتی چاکرای شبکه خورشیدی متعادل باشد، فرد مطمئن و مصمم می شود. ما خودکنترل و منضبط می شویم.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن چاکرا شبکه خورشیدی | سری Hang Drum | امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.