YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن خواب 396hz | پاکسازی استرس و نگرانی | سری موج انرژی |

مدیتیشن شفابخش خواب فرکانس 396 هرتز

مدیتیشن و گوش دادن به فرکانس شفابخش 396 هرتز تأثیرات مفیدی بر احساس گناه دارد. این فرکانس احساس گناه را پاک می کند که اغلب یکی از موانع اساسی ادراک است. این فرکانس سلفژ همچنین برای بیداری و تبدیل غم به شادی استفاده می شود.

اجازه دهید این فرکانس فوق العاده قدرتمند ارتعاش کند و چاکرای ریشه شما را تنظیم کند و تمام ترس را کنار بگذارید.

♫ این موسیقی با فرکانس معجزه آسا Miracle Tone برای خواب طراحی شده است
بنابراین هنگام خواب آن را با صدای کم (نزدیک به نجواهای انسانی) پخش کنید

 

فواید گوش دادن و مدیتیشن با موسیقی Solfeggio فرکانس 396 هرتز

☯ به اهداف شما قدرت می بخشد.
☯ احساس گناه را از بین می برد ، حتی گناهی که در عمق ضمیر ناخودآگاه قرار دارد.
☯ به شما کمک می کند تا بر ترس غلبه کنید که معمولاً مانع اصلی تحقق رویاها و اهداف ما است.
☯ از باورها و افکار منفی ناخودآگاه رهایی می یابد.
☯  برای متعادل سازی چاکرای ریشه استفاده می شود

 

موسیقی سلفژ کلیدی در جهان است….
فرکانس موسیقی مدیتیشن سلفژ فرکانس صوتی هستند که برای اهداف درمانی استفاده می شوند. موسیقی شفابخش سولفجیو روش بسیار موثری برای تحول روح و جسم انسان هستند. حتی امروزه فرکانسهای اصلی سلفژ این توانایی را دارند که زندگی فرد را به روشی معجزه آسا التیام بخشند.
صداهای ناب سلفژ می توانند ما را از ترس رها کنند، شهود ما را بیدار کنند و در کاهش سطح استرس مفید باشند. هر لحن “سلفژ” شامل یک فرکانس است که برای تعادل چاکراها و ذهن و روح استفاده می شود.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن خواب 396hz | پاکسازی استرس و نگرانی | سری موج انرژی | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...