loader image

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

فرکانس های شفابخش سلفژ 


فرکانس های سلفژ 9 طنین ( فرکانس ) هستند که از علم عدد گرفته شده اند و قرن ها پیش مورد استفاده قرار گرفته اند.
اعتقاد بر این است که این فرکانس ها تغییرات مثبتی را برای کسانی که در مجاورت آنها هستند ایجاد می کند.

🎶 فرکانس سلفژ 417Hz … پاکسازی انرژی منفی

🎶 فرکانس سلفژ 528Hz … جذب عشق و علاقه و تحول مثبت

🎶 فرکانس سلفژ 639Hz … گسترش ارتباطات فردی و اجتماعی

🎶 فرکانس سلفژ 741Hz … برطرف کننده مشکلات و زندگی پاک و پایدار

🎶 فرکانس سلفژ 852Hz … افزایش آگاهی معنوی و ترمیم سلول ها

🎶 فرکانس سلفژ 963Hz … فعال سازی غده پینال و بیداری شهود

🎶 فرکانس سلفژ 396Hz … پاکسازی احساس گناه و تبدیل غم به شادی 

🎶 💤 راهنمای استفاده از فرکانس موسیقی درمانی سلفژ در پیج مربوطه است. 

🎶 💤 برای گوش دادن به این موسیقی در جائی آرام قرار بگیرید راحت بنشینید یا دراز بکشید

🎶 💤 همچنین می توانید از آن به عنوان موسیقی خواب استفاده کنید.

🎶 💤 لطفاً آن را با صدای کم ( نزدیک به نجواهای انسانی ) پخش کنید و هنگام خواب از هدفون استفاده نکنید ، به جای آنروی بلندگوها پخش کنید.

مدیتیشن یا فرکانس 528 هرتز

مدیتیشن با این موسیقی به تعادل و تنظیم چاکرای شبکه خورشیدی کمک می کند که به اعتماد به نفس بیشتر کمک می کند.

فواید گوش دادن به موسیقی با فرکانس Solfeggio 528 هرتز

☯ کاهش استرس باعث هماهنگی کورتیزول در بدن ما می شود.
☯ این فرکانس تغییر و معجزه را در زندگی شما به ارمغان می آورد.
☯ چاکراها را شفا می دهد که متعاقباً با اثرات مفید آن در افزایش میزان انرژی همراه است.

مدیتیشن با فرکانس 639 هرتز

این فرکانس دلسوزی و عشق ابدی است.

فواید گوش دادن به موسیقی با فرکانس Solfeggio 639 هرتز

☯  ایجاد روابط بین فردی هماهنگ را امکان پذیر می کند
☯ ارتباطات ، درک ، تحمل و عشق را افزایش می دهد.
☯ برای متعادل سازی چاکرای قلب استفاده می شود.
☯ صلح ، عشق به خود و دیگران ، شفقت ، همدلی ، آگاهی ، گذشت همراه است.

شفا و متعادل سازی چاکرا با کاسه آواز تبتی

مجموعه شفای چاکرا با استفاده از متد متعادل سازی و درمان چاکرا با اصوات بسیار قدرتمند کاسه آواز تبتی میباشد. این کاسه آواز در سنت مراقبه تبتی به عنوان ابزار و آلت مراقبه نامیده میشود.

این آهنگ درمان 7 چاکراها دارای صداهای قدرتمند کاسه آواز تبتی است که با فرکانس هر چاکرا تنظیم شده است. ما مراقبه خود را با  چاکرای ریشه آغاز می کنیم و تا چاکرای تاج را بالا می بریم.

 

مدیتیشن با فرکانس درمانی Solfeggio
موسیقی خواب فرکانس 741 هرتز | سمزدایی کامل بدن | پاکسازی هاله |

موسیقی خواب فرکانس 741 هرتز | سمزدایی کامل بدن | پاکسازی هاله |

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | انرژی خالص عشق |

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | انرژی خالص عشق |

موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | قانون جذب | بیداری کوندالینی – انرژی روح شما |

موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | قانون جذب | بیداری کوندالینی – انرژی روح شما |

مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاک کننده ترس، نگرانی و غلبه بر خشم |

مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاک کننده ترس، نگرانی و غلبه بر خشم |

مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 528 هرتز | آرامش بخش خواب، فعال سازی خود درمانی، ترمیم سلولی |

مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 528 هرتز | آرامش بخش خواب، فعال سازی خود درمانی، ترمیم سلولی |

موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز | ترمیم و بازسازی DNA | تقویت انرژی مثبت |

موسیقی خواب فرکانس 528 هرتز | ترمیم و بازسازی DNA | تقویت انرژی مثبت |

موسیقی خواب فرکانس 741 هرتز | خواب خوب | پاکسازی کامل بدن |

موسیقی خواب فرکانس 741 هرتز | خواب خوب | پاکسازی کامل بدن |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | ایجاد تحول مثبت | افزایش ارتعاشات مثبت |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | ایجاد تحول مثبت | افزایش ارتعاشات مثبت |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 + 396 هرتز  | آرامش بخش | شفابخش فرشتگان |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 + 396 هرتز | آرامش بخش | شفابخش فرشتگان |

مدیتیشن خواب فرکانس 417 هرتز | حذف انرژی منفی | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 417 هرتز | حذف انرژی منفی | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب درمانی با 9 فرکانس سلفژ | طنین شفابخش قدرتمند |

مدیتیشن خواب درمانی با 9 فرکانس سلفژ | طنین شفابخش قدرتمند |

موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | مدیتیشن خواب |

موسیقی خواب فرکانس 936 هرتز | مدیتیشن خواب |

مانترای OM در فرکانس 528 هرتز | نسخه 8 ساعته |

مانترای OM در فرکانس 528 هرتز | نسخه 8 ساعته |

مدیتیشن خواب با فرکانس 888 هرتز | فرکانس فرشتگان | سری عروس دریایی

مدیتیشن خواب با فرکانس 888 هرتز | فرکانس فرشتگان | سری عروس دریایی

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | عشق صلح معجزه | انرژی مثبت خالص

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | عشق صلح معجزه | انرژی مثبت خالص

مدیتیشن خواب 7 چاکرا | متعادل سازی و درمان چاکراها|

مدیتیشن خواب 7 چاکرا | متعادل سازی و درمان چاکراها|

مدیتیشن خواب درمان با 9 فرکانس شفابخش سلفژ | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب درمان با 9 فرکانس شفابخش سلفژ | سری موج انرژی

مانترا مدیتیشن OM در 528 هرتز | مانترای صلح الهی

مانترا مدیتیشن OM در 528 هرتز | مانترای صلح الهی

موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز | حذف ترس و شک بخود | بیدارسازی شهود شفاف |

موسیقی خواب فرکانس 852 هرتز | حذف ترس و شک بخود | بیدارسازی شهود شفاف |

مدیتیشن خواب فرکانس 999 هرتز | دستیابی به آرزوها | سری عروس دریایی

مدیتیشن خواب فرکانس 999 هرتز | دستیابی به آرزوها | سری عروس دریایی

مدیتیشن با فرکانس 417 هرتز | پاکسازی انرژی منفی و ایجاد تحول |

مدیتیشن با فرکانس 417 هرتز | پاکسازی انرژی منفی و ایجاد تحول |

مدیتیشن درمانی خواب با فرکانس 528 هرتز | خود درمانی عمیق ایجاد تحول مثبت |

مدیتیشن درمانی خواب با فرکانس 528 هرتز | خود درمانی عمیق ایجاد تحول مثبت |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | فرکانس عشق و تحول | طنین معجزه آسا

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | فرکانس عشق و تحول | طنین معجزه آسا

مدیتیشن خواب فرکانس 417 هرتز | پاکسازی افکار منفی |

مدیتیشن خواب فرکانس 417 هرتز | پاکسازی افکار منفی |

مدیتیشن چاکرای ریشه با اصوات کاسه آواز تبتی

مدیتیشن چاکرای ریشه با اصوات کاسه آواز تبتی

مدیتیشن چاکرای ریشه | پاکسازی استرس و افکار منفی | پاکسازی خشم |

مدیتیشن چاکرای ریشه | پاکسازی استرس و افکار منفی | پاکسازی خشم |

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | جذب عشق و ایجاد تحول | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 528 هرتز | جذب عشق و ایجاد تحول | سری موج انرژی

موسیقی مدیتیشن خواب و ریلکسیشن | سری آکواریوم چتر دریایی |

موسیقی مدیتیشن خواب و ریلکسیشن | سری آکواریوم چتر دریایی |

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | جذب عشق و پاکسازی حسادت | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 639 هرتز | جذب عشق و پاکسازی حسادت | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاکسازی احساس گناه | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 396 هرتز | پاکسازی احساس گناه | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 285 هرتز | ترمیم بافت های بدن | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 285 هرتز | ترمیم بافت های بدن | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 777 هرتز | معجزه زندگی | سری عروس دریایی

مدیتیشن خواب فرکانس 777 هرتز | معجزه زندگی | سری عروس دریایی

مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 741 هرتز |سمزدایی بدن و روان|سری موج انرژی

مدیتیشن خواب درمانی فرکانس 741 هرتز |سمزدایی بدن و روان|سری موج انرژی

مدیتیشن بودائی چاکرای قلب

مدیتیشن بودائی چاکرای قلب

موسیقی مدیتیشن با فرکانس 555 هرتز | مراقبه شفابخش فرشتگان

موسیقی مدیتیشن با فرکانس 555 هرتز | مراقبه شفابخش فرشتگان

مدیتیشن خواب فرکانس 174 هرتز | تسکین درد | سری موج انرژی

مدیتیشن خواب فرکانس 174 هرتز | تسکین درد | سری موج انرژی

عضویت و خرید اشتراک

در سفر آرام مدیتیشن با YoYogic.com همراه باشید...