YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

YoYogic.com

مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
چاکرا مدیتیشن
مدیتیشن چاکرا شامل استفاده از ارتعاشات صوتی برای بهبود تعادل و جریان انرژی حیاتی در بدن ما است. جریان روان انرژی حیاتی منجر به سلامت روحی و جسمی می شود.
تحول در زندگی با مدیتیشن چاکرا
چاکراهای متعادل نه تنها می توانند شما را شفا دهند ، بلکه می توانند زندگی شما را متحول کنند.
فلوت هند برای مراقبه
با موسیقی فلوت، شما می توانید به شیوه ای عمیق مراقبه کنید. ذهن شما آرام است و با کمک این کار در دنیایی از زیبایی و جادو سفر خواهید کرد.
مراقبه مانترای ॐ الهی
سرودن مانترا میتواند در مدیتیشن بسیار موثر باشند… و اگر شروع به سرودن شعار ساده “OM” می کنید، میتواند به شما در کاهش استرس و تنش بدن کمک کند.
مدیتیشن با فرکانس معجزه آسای 432 هرتز
مدیتیشن با فرکانس 432 هرتز به طور طبیعی باعث آرامش و سکون ذهن می شود و به تمرکز بیشتر کمک می کند.
تحول در زندگی با مدیتیشن
شما با انتخاب از میان انواع مدیتیشن برای کاهش استرس، درمان و تعادل چاکرا، افزایش تمرکز و مدیتیشن خواب ابعاد جدید آگاهی را درک می کنید.

سایر مطالب سایت...

مدیتیشن چاکرای چشم سوم | سری Hang Drum |

مدیتیشن چاکرای چشم سوم

چاکرا مدیتیشن سری HangDrum

مدیتیشن شفای چاکرای چشم سوم با استفاده از نوای ساز هنگدرام در نت موسیقی که با فرکانس ارتعاشی چاکرای چشم سوم متناسب است برای تنظیم و متعادل سازی چاکرای چشم سوم برای تفکر خلاق، آگاهی و بینش عمیق.

 

چاکرای ششم – چاکرا چشم سوم  THIRD EYE Chakra

رنگ چاکرا: چاکرای چشم سوم سالم به رنگ نیلی یا آبی سلطنتی ارتعاش میکند و نور عنصر غالب آن است.

روانشناسی رنگ: نیلی را رنگ صداقت، هماهنگی، آگاهی عمیق درونی و خرد می دانند.

مکان: چاکرای چشم سوم ، که به “چاکرای ابرو” نیز معروف است، ششمین مرکز انرژی از پایین است که در وسط سر شما، بین ابروها قرار دارد. چاکرای سالم سوم به رنگ نیلی یا آبی سلطنتی ارتعاش میکند و نور عنصر غالب آن است.

نام سانسکریت چاکرای چشم سوم “Ajna” است که به معنی “درک” یا “فرمان دادن” است، زیرا فعال کردن آن به شما این امکان را میدهد تا در نهایت زندگی خود را به دست بگیرید و به سیستم راهنمای داخلی خود دسترسی کامل داشته باشید.

عملکرد چاکرای چشم سوم توانایی شما در درک، تفکر خلاق و استفاده از شهود را کنترل می کند. همچنین بر خودآگاه، تحقق خود، تخیل و توانایی تجسم تمام رویاهای شما حاکم است.
افرادی که دارای مراکز چشم سوم بسیار پیشرفته هستند، ارتباط تنگاتنگی با بدن اختری خود برقرار کردند و آنها توانایی بهتری برای طرح ریزی اختری و رویاهای شفاف دارند.

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن چاکرای چشم سوم | سری Hang Drum | امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.