یوگا آسانا مثلث Triangle Pose

نام سانسکریت: Trikonasana
تمرکز: قدرت، قدرت، تحرک، تعادل |
قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، پشت |
تجهیزات: Yoga Block
سطح دشواری: 1
مرحله: مبتدی


حالت مثلثی یک حالت ایستاده یوگا است که تمرکز، تعادل و انعطاف پذیری را بهبود می بخشد. این ژست به خوبی بدن را به عنوان یک بازکننده برای باسن استفاده می کند و در عین حال مچ پا، زانو و ران را تقویت می کند. همچنین عضلات همسترینگ، ساق پا، شانه ها، سینه و ستون فقرات را کش می دهد.
در سانسکریت، “تری” = “سه”، “kona” = “زاویه، گوشه ها”، “asana” = “حالت”. از این رو Trikonasana فقط به معنای “سه گوشه” است و عنوان انگلیسی آن Triangle Pose است. این یک ژست پایه پایه یوگا در سطح مبتدی است و تقریباً بخشی از تمام سبک های یوگا را تشکیل می دهد. راهی عالی برای باز کردن باسن، در عین حال کشش عضلات اطراف ستون فقرات. در مقایسه با تمرین Utthita Trikonasana (ژست مثلثی گسترده)، این نیاز به انعطاف پذیری بیشتر باسن و عضلات جانبی شکم دارد.

مثلث در تریکوناسانا معانی نمادین زیادی نیز دارد – “ذهن، بدن، روح” و اتحاد آنها در هنگام تمرین ژست. “گذشته، حال، آینده” با پای عقب (نماینده گذشته)، ارائه پشتیبانی مورد نیاز برای شکل دادن به حال و در نتیجه، آینده ما. پا و بازوی جلویی به سمت آینده دراز است. باسن و قرار گرفتن آنها نماد زمان حال است. با این حال، برای حرکت به آینده نیاز به پذیرش زمان حال و گذشته دارد.

طبق اساطیر، سه ضلع مثلث شخصیت سه نیروی جهان – لرد برهما (خالق)، لرد ویشنو (نگهبان) و لرد شیوا (نابودگر یا تبدیل کننده) است. تعادلی که توسط این تثلیث تجسم یافته است توسط Trikonasana نشان داده شده است. همچنین داستان های اساطیری جالبی وجود دارد که در مورد نمادگرایی و اهمیت حالت مثلث صحبت می کنند.

یک داستان در مورد یک شیطان شیطانی و قدرتمند به نام ماهیشاسورا صحبت می کند که همیشه خدایان و الهه ها را ویران می کرد و آنها را آزار می داد. او خدایان را از وظایفشان مانند میانجیگری منحرف می‌کرد و افکار دنیوی را کاشته بود. یک روز، تثلیث – (برهما، ویشنو و شیوا) تصمیم گرفتند که کنترل اوضاع را به دست بگیرند و همراه با انرژی خود، الهه ای به نام ماهامایا (همچنین به نام دورگا) ایجاد کردند. او یک جنگجوی سرسخت بود و یک شیر او را برای حمله به ماهی هاسورا همراهی کرد. پس از یک نبرد سخت، ماهامایا پیروز شد. به طور نمادین، ذهن ما توسط دیو ماهیشاسورا نمایش داده می شود که باعث حواس پرتی می شود و ما را از طبیعت واقعی و واقعی خود دور می کند. ماهامایا نشان دهنده انصاف، صداقت، صداقت و توانایی غلبه بر توهمات زندگی است. داستان اهمیت ایجاد تعادل بین وسوسه ها و مسیر یوگا را به ما می گوید.

|  تغییرات |

از یک بلوک در زیر دست خود استفاده کنید تا این کار آسان تر شود. برای عمیق تر شدن، تیغه های شانه خود را به سمت پایین و کنار هم بکشید و طوری به عقب تکیه دهید که انگار یک دیوار خیالی پشت شما وجود دارد.

|  نکات  |

برای کسانی که فشار خون پایینی دارند، یا کسانی که از سردرد یا اسهال رنج می برند، یا مبتلا به بیماری های زانو، مچ پا، پشت یا گردن توصیه نمی شود.

|  فواید  |

تقویت و بلندی قسمت پایین تنه و شکم. قفسه سینه را باز می کند تا تنفس عمیق تری داشته باشد. تصور می شود به کمردرد کمک می کند. گفته می شود این حالت استرس و اضطراب را از بین می برد.

STEP 4

بازوی چپ خود را به سمت بالای شانه ها، در یک خط مستقیم با بازوی راست خود دراز کنید. به انگشت شست چپ خود نگاه کنید و حداقل سه نفس عمیق در اینجا بکشید، سپس در سمت دیگر این کار را تکرار کنید.

STEP 3

رو به چپ بمانید و از مفصل ران خم شوید و به بازوی راست خود به جلو و پایین به سمت ساق پای راست خود برسید. پهلوی تنه خود را در همان صفحه ای که پای جلوی خود دارید به جلو خم کنید. دو طرف بالاتنه خود را بلند نگه دارید.

STEP 2

پای راست خود را طوری دراز کنید که هر دو پا صاف باشند.

STEP 1

در Warrior II با پای راست خود به جلو شروع کنید.