راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صندلی | Chair Pose |

|  نام سانسکریت: Utkatasana| |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تعادل | |  قسمت های بدن درگیر: سینه، باسن | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری: 2  | |  مرحله: مبتدی |

اگرچه اوتکاتاسانا به عنوان حالت صندلی نیز نامیده می شود، اما نباید فکر کرد که معنای utkata در سانسکریت به معنای صندلی است. این ژست عمدتاً به عنوان حالت شدید شناخته می شود که در آن Utkata به معنای خشن یا شدید است. به این ژست صندلی نیز می گویند، فقط به این دلیل که حالتی شبیه به نشستن روی یک صندلی نامرئی است. این ژست یکی از اولین ژست ها در سری سلام خورشید B است. این ژست با توجه به اینکه یک ژست ایستاده ساده و بدون پیچ و تاب است و الزام آور وجود ندارد، آسان در نظر گرفته می شود. اگر چه برای شروع این کار برای زانوها سخت است، اما با تمرین کار روی زانو فشار کمتری به زانو وارد می‌کند. در زیر برخی از مزایا و فواید مهم حاصل از تمرین Utkatasana آورده شده است.

|  نکات مبتدی |

مطمئن شوید که می توانید انگشتان پای خود را جلوی زانوهای خود ببینید، اگر نمی توانید، کمی بیشتر عقب بنشینید تا زمانی که بتوانید. برای تقویت قدرت، می توانید این ژست را با پشت به دیوار شروع کنید.

|  نکات  |

برای کسانی که از بی خوابی، سردرد یا فشار خون پایین رنج می برند و یا مبتلا به بیماری های زانو یا مچ پا توصیه نمی شود.

|  فواید  |

قدرت، ثبات و استقامت را ایجاد می کند. گفته می شود ژست چربی سوز است. برای کاهش علائم آرتریت و درد مفاصل مفید است.

Chair Pose -step4

شانه های خود را از گوش خود دور کرده و کمی به بالا نگاه کنید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

Chair Pose -step3

به جلوی زانوهای خود نگاه کنید و مطمئن شوید که می توانید انگشتان پا را ببینید. اگر نمی توانید، باسن خود را به عقب بنشینید تا زمانی که بتوانید.

Chair Pose -step2

زانوهای خود را خم کنید، باسن خود را به عقب فرو ببرید، مانند اینکه روی صندلی نشسته اید، و دست های خود را بالا ببرید و صورت خود را قاب کنید.

Chair Pose -step1

ایستادن را در حالت کوهستانی شروع کنید.