یوگا آسانا دلفین | Dolphin Pose |

|  نام سانسکریت: Ardha Pincha Mayurasana |
|  تمرکز: هسته، خم شدن به جلو، وارونگی، قدرت |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، مفاصل |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 4  |
|  مرحله: مبتدی |

حالت دلفین نوعی حالت سگ رو به پایین است و می تواند به عنوان جایگزینی برای آن مفید باشد. این ژست می تواند به آرامش ذهن و آرامش تمرین کننده کمک کند. اگر بدن فشار نیاورد، حتی می‌توان از آن به عنوان یک حالت مراقبه استفاده کرد.
برای وارد شدن به حالت دلفین، روی زمین زانو بزنید و دست‌ها و بازوها را طوری قرار دهید که در سگ رو به پایین قرار دارند. پاها صاف می شوند و استخوان دنبالچه را مانند سگ رو به پایین بلند می کنند، در حالی که ساعدها روی زمین فشار می آورند.

حالت دلفین ممکن است در سانسکریت به عنوان آدا پینچا مایوراسانا نیز شناخته شود.

این وضعیت برای تمرین‌کنندگان مبتلا به فشار خون بالا، آسم یا سیاتیک بسیار مفید است. همچنین برای زنانی که می‌خواهند علائم قاعدگی را تسکین دهند بسیار توصیه می‌شود و در بین زنان باردار به عنوان جایگزین عملی‌تری برای حالت سگ به سمت پایین محبوب است.
ژست دلفین را می توان به عنوان یک ژست آماده سازی برای ژست طاووس پردار (pincha mayurasana) که بیشتر به عنوان پایه جلو بازو شناخته می شود، استفاده کرد.

ژست طاووس یا مایوراسانا در سانسکریت، آتش گوارش را شاید بیشتر از هر حرکت یوگا دیگری تقویت می کند. در این وضعیت پیشرفته، تمرین‌کننده با فشار دادن آرنج‌ها به شکم، روی ساعد خود تعادل برقرار می‌کند.

ژست طاووس علاوه بر تقویت قسمت های مختلف بدن می تواند هضم غذا را بهبود بخشد، بدن را سم زدایی کند، نشاط جنسی را افزایش دهد و به “آتش گوارشی” انرژی بخشد تا بدن بتواند هر چیزی را هضم کند و در برابر سموم مقاومت کند.
ممکن است نگه داشتن این ژست برای مبتدیان دشوار باشد. اگر چنین است، این حالت را برای چند ثانیه تمرین کنید و به آرامی استقامت را افزایش دهید تا مدت زمان آن افزایش یابد.

|  نکات مبتدی |

 

|  نکات  |

در صورت آسیب دیدگی شانه از خودداری کنید

|  فواید  |

بازوها و شانه ها را تقویت می کند | هسته را تقویت می کند |پشت پاها را دراز می کند | ذهن را احیا می کند |