راهنمای یوگا آسانا

Easy Seat Pose

|  نام سانسکریت: sukhasana |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تنفس |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

ژست آسان یک آسانای یوگای نشسته اولیه است که هدف آن ایجاد حالت نشستن راحت است که حفظ آن برای مدت طولانی در حالت نشستن در مدیتیشن، پرانایاما یا سرودن مانترا آسان است.

در این حالت، یوگی روی تشک یوگا با پاهای ضربدری نشسته است. تاج سر به سمت آسمان و ستون فقرات به سمت بالا کشیده می شود. دست ها در انجلی مودرا در جلوی مرکز قلب قرار دارند یا روی ران ها قرار دارند.

ژست آسان در سانسکریت به عنوان سوخاسانا نیز شناخته می شود. su به معنی “خوب”؛ خا به معنای «فضا»؛ و آسانا، که به معنای “حالت” یا “حالت” است. سوخا اغلب به عنوان “آسان” ترجمه می شود. 

STEP 3

اجازه دهید دست‌هایتان روی ران‌هایتان استراحت کنند: کف دست‌ها برای انرژی به سمت بالا یا برای زمین‌کردن رو به پایین هستند.

STEP 2

یک ساق پا را جلوی دیگری بکشید، زانوها را پهن کنید، پاشنه ها را زیر زانوهای مقابل قرار دهید.

STEP 1

در حالت staff نشسته شروع کنید.

|  تغییرات  |

اگر این حالت در پشت یا باسن شما ناراحت کننده است، می توانید روی بلوک یا پتو بنشینید. اگر این حالت برای زانوهای شما ناراحت کننده است، یک بلوک زیر زانوهای خود قرار دهید یا پای زانو را که ناراحت کننده است بلند کنید.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو توصیه نمی شود.

|  فواید  |

وضعیت بدن را بهبود می بخشد و انعطاف پذیری مفصل ران را بهبود می بخشد. زمینه سازی و آرامش را ترویج می کند.

ذهن نیرومند

جوان بمانید

DNA خود را ترمیم کنید ، استرس را کاهش دهید