راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کارکنان | Four-Limbed Staff Pose |

|  نام سانسکریت: Chaturanga Dandasana  |
|  تمرکز: قدرت، استقامت  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، بازوها، مفاصل  |
|  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات |
| سطح دشواری: 1  |

چاتورانگا که به آن چاتورانگا دانداسانا نیز گفته می شود، یکی از شناخته شده ترین حرکات یوگا آشتانگا است. این نام از زبان سانسکریت chatur به معنی “چهار”، anga به معنی “اندام”، danda به معنی “عصا” و asana به معنای “ژست” گرفته شده است. بنابراین، chaturanga dandasana را می توان به عنوان “ژست کارکنان چهار دست و پا” ترجمه کرد.

برای ورود به این آسانا، تمرین‌کننده کومباکاسانا (حالت پلانک) را در نظر می‌گیرد. بدن پایین می آید تا جایی که آرنج ها در راستای شانه ها قرار گیرند. در صورت لزوم با پایین آوردن زانوها می توان آن را اصلاح کرد.

|  تغییرات |

برای آسان‌تر کردن این کار، می‌توانید زانوهای خود را تا زمانی که قدرت بازو و مرکز بدن را برای تمرین بیان کامل ژست داشته باشید، روی زمین پایین بیاورید.

|  نکات  |

اجازه ندهید بدنتان زیر آرنجتان بیفتد، زیرا این کار می تواند باعث کشیدگی آرنج شود. اگر به بیماری های مچ دست مانند سندرم تونل کارپال مبتلا هستید، از این حالت خودداری کنید.

|  فواید  |

این ژست بازوها، مچ دست، شانه ها، عضلات سه سر و هسته را تقویت می کند. گفته می شود که در نتیجه قدرت مرکزی که از طریق تمرین این حالت به دست می آید، کمردرد را کاهش می دهد.