یوگا آسانا دلیر | Hero Pose |

|  نام سانسکریت: Virasana  |
|  تمرکز: نفس کشیدن  |
|  قسمت های بدن درگیر:  پاها، مفاصل، پشت |
|  تجهیزات: Yoga Block  |
| سطح دشواری: 3  |

ژست قهرمان – HERO یا ویراسانا، یک حالت مراقبه نشسته است. این حالت شبیه به حالت thunderbolt است، اما پاهای پایینی در خارج از ران ها به عقب جمع شده است. به این ترتیب، این حالت همچنین به انعطاف پذیری در زانوها نیاز دارد.

ژست قهرمان یکی از بسیاری از حالت های نشسته در یوگا است که به منظور آماده سازی بدن و ذهن برای پرانایاما و مدیتیشن است. ژست قهرمان در سانسکریت به عنوان virasana نیز شناخته می شود.

مدیتیشن و پرانایاما 

مدیتیشن یک تمرین متفکرانه است که در سنت های مذهبی و معنوی مختلف به عنوان وسیله ای برای آرام کردن، تمرکز و تغییر ذهن انجام می شود. مدیتیشن خودآگاهی را پرورش می دهد و شرایط بهینه را برای تمرین مهارت ذهن آگاهی فراهم می کند.

پرانایاما سیستمی از تکنیک‌های مورد استفاده برای مهار و دستکاری انرژی جهانی است که به نام پرانا شناخته می‌شود. این یک جنبه جدایی ناپذیر از یوگا است که اغلب در تمرین آسانا گنجانده می شود یا به عنوان یک مرحله مقدماتی برای مدیتیشن استفاده می شود.

|  تغییرات |

اگر این مقدار برای زانوهای شما زیاد است، یک بلوک یا پتو را زیر استخوان های نشسته خود قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که مشکلات زانو یا مچ پا دارند یا برای کسانی که مشکلات قلبی دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

قسمت بالای ران، زانو، مچ پا، بالای پا را باز می کند. | کشش و تقویت پاها | گردش خون را ترویج می کند | هضم غذا را بهبود می بخشد | رفع خستگی در پاها | وضعیت بدن را بهبود می بخشد | به کسانی که کف پای صاف دارند کمک می کند | ذهن را آرام می کند | به مدیتیشن کمک می کند |