یوگا آسانا | High Lunge Pose |

|  نام سانسکریت: Utthita Ashwa Sanchalanasana  | |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی  | |  قسمت های بدن درگیر: پاها، سینه  | |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | | سطح دشواری: 2  |

High Lunge Pose یک حرکت یوگا مبتدی است که پاها و کل قسمت پایین تنه را تقویت می کند، باسن و کشاله ران را کشیده، سینه را باز می کند و بازوها را تقویت می کند. تمرین High Lunge Pose می تواند به سوء هاضمه، یبوست و سیاتیک کمک کند. افرادی که آسیب جدی به زانو یا لگن دارند یا مشکلات گردن دارند باید از اجرای آن اجتناب کنند. اگر فردی از گردن درد رنج می برد، توصیه می شود به جای نگاه کردن به جلو در وضعیت نهایی، به زمین نگاه کند. همچنین می توانید از بلوک های یوگا استفاده کنید و آنها را زیر دست ها یا زیر پای عقب قرار دهید.
STEP 4

وزن خود را به پاهای خود منتقل کنید و دستان خود را به سمت سقف بالا ببرید و صورت خود را قاب کنید. زانوی راست خود را با زاویه 90 درجه خم کنید. مطمئن شوید که زانو از مچ پا خارج نمی شود. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید و سپس در سمت چپ این کار را تکرار کنید.

STEP 3

پای راست خود را بین دستان خود به سمت یک low lunge قرار دهید.

STEP 2

زانوی راست خود را به سمت بینی گرد کنید.

STEP 1

شروع در down dog 

|  تغییرات  |

اگر پای شما از low Lunge Pose بین دستان شما قرار نمی گیرد، با دست راست خود مچ پای راست خود را بگیرید و پای خود را به سمت جلو قرار دهید.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو یا مچ پا توصیه نمی شود.

|  فواید  |

پاها و بازوها را تقویت می کند | باسن را باز می کند | استقامت ایجاد می کند | یبوست و سوء هاضمه را برطرف می کند |