راهنمای یوگا آسانا | Locust Pose |

|  نام سانسکریت: Salabhasana |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، باسن، بازوها، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 2  |

ژست ملخ یا سالابهاسانا، حالتی برای تقویت پشت است. حالت ملخ یک حالت خمشی ساده است که در پشت بدن قدرت ایجاد می کند. این یک حالت پایه برای برخی از وضعیت‌های خمیدگی پیشرفته‌تر فراهم می‌کند.

حالت ملخ به عنوان یک ژست پایه در نظر گرفته می شود زیرا تغییرات ژست ملخ را می توان از این ژست مشتق کرد. ژست ملخ به افزایش انرژی در بدن کمک می کند.

STEP 3

از یک دم بزرگ برای بلند کردن قفسه سینه و پاها از زمین استفاده کنید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

دستان خود را پشت ساکروم خود ببندید.

STEP 1

شروع به دراز کشیدن رو به پایین روی تشک خود کنید، انگشتان شست پا کنار هم باشند.

|  تغییرات  |

برای عمیق تر کردن جنبه تقویتی این ژست، بازوهای خود را به عقب و در دو طرف خود برسید. برای تنوع بسیار پیشرفته ژست، دست های خود را زیر بدن خود ببندید، چانه خود را روی زمین نگه دارید و پاهای خود را به سمت سقف بلند کنید.

|  نکات  |

برای کسانی که از سردرد یا بیماری های کمر رنج می برند توصیه نمی شود. برای زنان باردار توصیه نمی شود.

|  فواید  |

کمر، سینه، شانه ها، ستون فقرات و شکم را باز می کند. کمر را تقویت می کند. انرژی می دهد و ادعا می شود که اندام های شکمی را تحریک می کند، استرس را از بین می برد. گفته می شود که متابولیسم را تحریک می کند.