یوگا آسانا کوهستان | Mountain Pose |

|  نام سانسکریت: Agnistambhasana   | |  تمرکز: انعطاف پذیری  | |  قسمت های بدن درگیر: باسن  | |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | | سطح دشواری: 3  |

در سانسکریت، “agni” = “آتش” یا “اشتعال”، و “stambh” = “log” یا “مجسمه”. و از این رو در انگلیسی Agnistambhasana را Fire Log Pose می نامند. این حالت که به عنوان یک حالت نشسته در نظر گرفته می شود، در دسته ژست های سطح متوسط قرار می گیرد و به طور کلی به عنوان بخشی از سری بازکن های ران انجام می شود. اگرچه در ابتدا کشش بیشتر به سمت زانوها است، اما با تمرین باسن هدف قرار می گیرد. به طور کلی باسن ما در تراز کمتری قرار دارد و از این رو احساس می کنیم یک طرف بدن بسیار انعطاف پذیرتر از طرف دیگر است. به دلیل رفتارهای مکرر روزانه ما با حرکات بدن، عدم هماهنگی یک طرف بدن نسبت به طرف دیگر انعطاف پذیرتر می شود. Agnistambhasana یا Fire Log Pose در اینجا به کار در جهت ایجاد تقارن در باسن و پایین تنه می پردازد. به طور سنتی اعتقاد بر این است که آگنیستامباسانا چاکرای مولادهارا (ریشه) را باز می کند. باز کردن این چاکرا زمینه ذهنی و عاطفی را فراهم می کند و در نتیجه احساس امنیت و آرامش فرد را افزایش می دهد.
STEP 4

اجازه دهید سرتان آرام شود و حداقل سه نفس عمیق در اینجا بکشید. در طرف دیگر تکرار کنید.

STEP 5

دستان خود را جلوی ساق پا روی زمین بگذارید. ناف خود را تا ستون فقرات خود دم کنید و از بازدم برای بلندتر شدن به سمت جلو استفاده کنید.

STEP 4

هر دو پای خود را خم کنید تا پایداری ایستا برای محافظت از زانوها ایجاد شود.

STEP 3

ساق پای چپ خود را بردارید و آن را بالای ساق پای راست خود قرار دهید به طوری که مچ پای چپ بالای زانوی راست و مچ پای راست بالای زانوی چپ باشد.

STEP 2

زانوی راست خود را خم کنید و ساق پای راست خود را به موازات لبه جلویی تشک روی زمین در مقابل خود قرار دهید.

STEP 1

شروع در down dog 

|  نکات مبتدی |

می‌توانید روی یک پتو یا بلوک بنشینید تا این حالت در دسترس‌تر و کم‌تر روی پشتتان باشد.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو یا مچ پا توصیه نمی شود.

|  فواید  |

کاهش تنش، اضطراب و استرس | تحریک اندام های شکمی | باز شدن عضلات باسن و کشاله ران | تقویت ساق پا و ساق پا |