یوگا آسانا جنگجو صلحجو | Peaceful Warrior Pose |

|  نام سانسکریت: Shanti Virabhadrasana
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس  
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها 
|  تجهیزات: Yoga Block  
| سطح دشواری: 1  

ژست جنگجوی صلح‌آمیز یک نوع از سری ژست‌های جنگجو است که برای تمرین آسانا در بسیاری از سبک‌های یوگا ضروری است. ژست جنگجوی صلح‌آمیز یا شانتی ویرابادراسانا در سانسکریت، معمولاً در کلاس‌های وینیاسا به‌عنوان ژست انتقالی بین جنگجوی دو و سگ رو به پایین یا چاتورانگا انجام می‌شود.

به عنوان یک خم پشتی ایستاده برای کمک به باز شدن قفسه سینه در نظر گرفته می شود، همچنین می تواند به عنوان بخشی از توالی یوگای فعال کردن چاکرای آناهاتا (چاکرای قلب) و به عنوان بخشی از سطح متوسط تمرین کرد.

ژست جنگجوی صلح آمیز به عنوان یک ژست پایه در نظر گرفته می شود زیرا تغییرات ژست جنگجوی صلح آمیز را می توان از این ژست مشتق کرد. ژست جنگجوی صلح آمیز به افزایش انرژی در بدن کمک می کند و از این رو می تواند در سکانس های یوگای جریانی گنجانده شود.

Virabhadrasana

Virabhadrasana مجموعه ای از ژست ها را توصیف می کند که به نام یک جنگجوی قدرتمند در اساطیر هندو، Virabhadra نامگذاری شده است. این نام از سانسکریت vira به معنای “قهرمان”، bhadra به معنای “دوست” و asana به معنای “ژست” گرفته شده است.

تجسم شیوا، ویراابادرا برای نابودی داکشا، پسر برهما ساخته شد. طبق افسانه، داکشا با ازدواج شیوا با دخترش ساتی مخالفت کرد و او را از خانواده جدا کرد. داستان بسته به سنت هندوها متفاوت است، اما ساتی در نهایت خود را کشت. در اندوه خود، شیوا Virabhadra را ایجاد کرد تا انتقام بگیرد

|  تغییرات |

اگر این مقدار برای زانوهای شما زیاد است، یک بلوک یا پتو را زیر استخوان های نشسته خود قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که مشکلات زانو یا مچ پا دارند یا برای کسانی که مشکلات قلبی دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

پاها و مغز را تقویت می کند | باسن را باز می کند | پاها، کشاله ران، بازوها و شانه ها را دراز می کند | عزت نفس را افزایش می دهد | سینه را باز می کند | سیستم عصبی را آرام می کند | تعادل را بهبود می بخشد