راهنمای یوگا آسانا

Peacock Pose

|  نام سانسکریت: Mayurasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، پشت |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 10  |
|  مرحله: مبتدی |

در حالت طاووس بدن شبیه طاووس پرنده (مایورا) است، جایی که دست ها شکل پاهای پرنده را می گیرند و پاها شبیه پرهای طاووس هستند. در حالی که بخشی از یک دنباله یوگا برای شانه ها و بازوها است، تمرین با نوع مناسب گرم کردن برای جلوگیری از فشار بیش از حد به آرنج ها و مچ ها ضروری است، زیرا کشش زیادی در اینجا دیده می شود.
ژست طاووس یا مایوراسانا در سانسکریت، آتش گوارش را شاید بیشتر از هر حرکت یوگا دیگری تقویت می کند. در این وضعیت پیشرفته، تمرین‌کننده با فشار دادن آرنج‌ها به شکم، روی ساعد خود تعادل برقرار می‌کند.

ژست طاووس علاوه بر تقویت قسمت های مختلف بدن می تواند هضم غذا را بهبود بخشد، بدن را سم زدایی کند، نشاط جنسی را افزایش دهد و به “آتش گوارشی” انرژی بخشد تا بدن بتواند هر چیزی را هضم کند و در برابر سموم مقاومت کند.
ممکن است نگه داشتن این ژست برای مبتدیان دشوار باشد. اگر چنین است، این حالت را برای چند ثانیه تمرین کنید و به آرامی استقامت را افزایش دهید تا مدت زمان آن افزایش یابد.

|  نکات مبتدی |

اگر نیلوفر آبی برای شما راحت نیست، از چهار دست و پا شروع کنید و هنگامی که به جلو خم می شوید، پاهای خود را کنار هم قرار دهید، زانوها را از هم باز کنید تا پاهای با زاویه بسته برای تعادل.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های مچ دست، آرنج یا شانه توصیه نمی شود. برای زنان باردار توصیه نمی شود.

|  فواید  |

اعتقاد بر این است که هضم را تحریک می کند و گفته می شود با دفع سموم از بدن سم زدایی می کند. تقویت کننده هسته، بازوها و پاها. مزایای گردش. تعادل و تمرکز را بهبود می بخشد.