راهنمای یوگا آسانا

Plank Pose

|  نام سانسکریت: Kumbhakasana  |
|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، بازوها، مفاصل  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 2  |
|  مرحله: مبتدی | 

ژست پلانک یا کامباکاسانا در سانسکریت، یک وضعیت تقویت کننده مرکزی است که معمولاً از انتقال بین سایر حرکات یوگا استفاده می شود. وزن بدن روی دست ها و پاها، بالاتنه و پاها در یک خط مورب.

STEP 3

چانه را کمی تاک کنید، ستون فقرات گردنی خود را در یک راستا با بدن خود نگه دارید. ناف خود را به سمت ستون فقرات خود بکشید و با انرژی از طریق پاشنه های خود به عقب برگردید، همانطور که از تاج سر خود به جلو می روید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

پاهای خود را به عقب برگردانید، انگشتان پا را جمع کنید، به طوری که شانه های شما با چین های مچ دست در یک راستا قرار گیرند. انگشتان خود را به خوبی باز کنید. پاها به اندازه لگن از هم فاصله دارند.

STEP 1

از دست و زانو شروع کنید.

|  نکات مبتدی | چین های مچ دست موازی با لبه جلویی تشک شما هستند.

|  نکات  |

اجازه ندهید که شانه های شما از مچ دست شما خارج شود، آنها را در یک خط نگه دارید. اگر به بیماری های مچ دست، مانند سندرم تونل کارپال مبتلا هستید، از این وضعیت خودداری کنید.

|  فواید  |

حالت پلانک کل هست و همچنین بازوها و پاها را تقویت می کند. وضعیت بدن را بهبود می بخشد. گفته می شود این حالت برای سیستم عصبی مفید است.

ذهن نیرومند

جوان بمانید

DNA خود را ترمیم کنید ، استرس را کاهش دهید