یوگا آسانا Standing Arms Up Pose

|  نام سانسکریت: Urdvha Hastasana  |
|  تمرکز: تحرک، تعادل، تنفس  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها  |
|  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات |
| سطح دشواری: 3  

Urdhva hastasana یک آسانا ایستاده و یک وضعیت کلیدی در سکانس های Surya Namaskara (سلام بر خورشید) است. این یک وضعیت جوان کننده و انرژی بخش است که طیف وسیعی از مزایای جسمی و روحی را ارائه می دهد. در این آسانا، تمرین‌کننده مانند حالت کوهستانی (تاداسانا)، با دست‌های بلند بالای سر، بلند می‌ایستد.

نام این آسانا از زبان سانسکریت urdhva به معنای “بالا”، hasta به معنی “دست” و asana به معنای “حالت” گرفته شده است. Urdhva hastasana در انگلیسی سلام به بالا یا حالت دست به سمت بالا نامیده می شود.

Urdhva hastasana یک حالت طبیعی نشاط‌بخش است که می‌توان آن را اول صبح یا بعد از نشستن طولانی انجام داد تا انرژی بدن را تقویت کند. خواص انرژی بخش آن به این معنی است که می تواند برای کسانی که از خستگی یا اضطراب رنج می برند درمانی باشد.

این اولین وضعیت سوریا ناماسکرا است و بدن را برای احترام به انرژی خورشید بالا می برد. به طور سنتی، هنگامی که به عنوان بخشی از یک توالی سلام خورشید گنجانده می شود، این آسانا در بیرون انجام می شود، و با طلوع خورشید رو به شرق است.

در تمرین معنوی، این آسانا چاکرای گلو را تحریک می کند که با ابراز خود و ارتباط مرتبط است. این آسانا همچنین می‌تواند برای تنظیم مسیری که انرژی کندالینی از مرکز ناف و از پشت بدن بالا می‌رود، استفاده شود.

هنگام تمرین urdhva hastasana، مهم است که احساس رهایی پیدا کنید. این را می توان با رها کردن شانه ها از گوش ها، آماده کردن آنها برای حالت هایی که بازوها وزن بدن را تحمل می کنند، به دست آورد. به این ترتیب، urdhva hastasana تبدیل به یک وضعیت با اثرات انرژی متعادل کننده عمیق می شود. تمرین‌کننده یاد می‌گیرد که هماهنگی بین رسیدن به ستون فقرات و رها شدن مکرر شانه‌ها را بیابد.

|  تغییرات |

اگر شانه‌های خیلی سفت دارید، به جای اینکه کف دست‌هایتان را کنار هم بگیرید، این حالت را با دست‌هایتان موازی با هم امتحان کنید.

|  نکات  |

برای کسانی که مشکلات شانه یا گردن دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

کمر و شکم را دراز می کند. تحرک شانه را بهبود می بخشد.