یوگا آسانا Standing Split Pose

|  نام سانسکریت: Urdvha Prasarita Eka Padasana |
|  تمرکز: قدرت، انعطاف پذیری، تحرک، تعادل  |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها  |
|  تجهیزات: Yoga Block |
| سطح دشواری: 2  

Urdhva prasarita eka padasana یک وارونگی متعادل کننده است که پاها را کشیده و تقویت می کند، ذهن را آرام می کند و تعادل، تمرکز و هماهنگی را بهبود می بخشد.
نام این آسانا از زبان سانسکریت urdhva به معنای “بالا”، prasarita به معنای “بسط یافته”، eka به معنای “یک”، pada به معنای “پا” یا “پا” و asana به معنای “ژست” گرفته شده است. ترجمه تحت اللفظی آن در انگلیسی «حالت یک پا در حال گسترش به سمت بالا» است، اما نام رایج آن حالت تقسیم ایستاده است.

تمرین‌کننده نباید روی اینکه پای بلند شده چقدر می‌تواند بالا برود، بلکه باید روی هدایت انرژی برابر به هر دو پا تمرکز کند. اگر امکان قرار دادن دست ها روی زمین وجود ندارد، می توان به جای آن از بلوک های یوگا استفاده کرد. پای بلند شده ممکن است توسط یک صندلی یا یک دیوار نیز حمایت شود. تمرین‌کنندگان انعطاف‌پذیر می‌توانند با گرفتن پای ایستاده با یک یا هر دو دست، این آسانا را عمیق‌تر کنند.

تمرین این آسانا چاکراهای مولادهارا (ریشه)- muladhara (root)-  و سوادیستانا (طحال یا خاجی) – vadisthana (spleen or sacral)- را تحریک می کند و باعث ایجاد حس ثبات، ارتباط و سرزندگی می شود. فعال کردن این چاکراها، تمرین‌کننده را تشویق می‌کند تا احساس کند ریشه‌دار، متصل و متعادل است. در کامل ترین بیان خود، همچنین می تواند به چاکرای ساهاسرارا (تاج) انرژی دهد، که ذهن را آرام و پاک می کند.

STEP 3

اگر احساس می‌کنید کف خیلی دور است، از بلوک‌های زیر دستتان استفاده کنید.

STEP 2

وزن خود را به پای چپ منتقل کنید، پای راست خود را بالا ببرید و باسن راست خود را باز کنید. انگشتان پای خود را به سمت سقف بگیرید یا شناور کنید.

STEP 1

با خم شدن ایستاده به جلو و هر دو دست روی زمین شروع کنید.

|  تغییرات  |

اگر احساس می‌کنید کف خیلی دور است، از بلوک‌های زیر دستتان استفاده کنید.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو یا مچ پا توصیه نمی شود.

|  فواید  |

پشت پاها را بلند و تقویت می کند و باسن را باز می کند. تنش در گردن و سر را از بین می برد. گفته می شود که کلیه ها و کبد را تحریک می کند. آرامش و انرژی می بخشد.