یوگا آسانا پیچش ستون فقرات | Supine Spinal Twist Pose |

|  نام سانسکریت: Supta Matsyendrasana | |  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، مفاصل، پشت  | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری: 1  |

ژست پیچش ستون فقرات به پشت، یا در سانسکریت supta matsyendrasana، یک حرکت درازکش برای مبتدیان است. از حالت خوابیده به پشت، یوگی پای راست را خم کرده و زانو را به سمت چپ پایین می آورد. بازوی راست به سمت راست کشیده می شود در حالی که دست چپ به آرامی روی زانو فشار می آورد. سپس وضعیت در طرف دیگر تکرار می شود. این یک پیچ بسیار در دسترس و ساده است که آن را برای مبتدیان عالی می کند.
STEP 4

دست راست خود را به سمت راست روی زمین دراز کنید. می توانید با گردن خنثی بمانید یا اگر احساس خوبی دارد، به سمت راست نگاه کنید. می‌توانید دست چپ خود را روی ران راست نگه دارید تا وزن آن به پای راست برسد، یا اگر ترجیح می‌دهید، بازوی چپ خود را به مدت طولانی به سمت چپ برسید تا بازوهایتان یک خط بلند ایجاد کنند.

حداقل پنج نفس عمیق در اینجا بمانید، سپس در سمت دیگر این کار را تکرار کنید.

STEP 3

دست چپ خود را به سمت بیرونی ران راست ببرید و زانوی راست خود را به سمت چپ هدایت کنید.

STEP 2

زانوی راست خود را در سینه بغل کنید

STEP 1

شروع به دراز کشیدن روی زمین کنید.

|  تغییرات  |

برای پیدا کردن بهترین جای زانو برای کمر خود، سعی کنید زانو را بالا و پایین ببرید تا جایی که نقطه شیرین خود را پیدا کنید.

|  نکات  |

اگر زانوی خود را راحت نیست به زمین فشار ندهید.

|  فواید  |

هضم و انعطاف پذیری ستون فقرات را بهبود می بخشد. کمردرد را تسکین می دهد. عضلات باسن را کش می دهد. گفته می شود برای درمان سیاتیک و بی خوابی است. گفته می شود سم زدایی است.