موسیقی یوگا هارمونی شفابخش Tabla + Hang Drum 

موسیقی پس زمینه تمرین یوگا Tabla + Hang Drum  موسیقی آرامش بخش از هند

موسیقی آرامش یوگا با استفاده از سازهای طبلا و هنگ درام 

☯ آهنگی مناسب برای کاهش استرس و افکار غیرضروری ما است که منجر به تخلیه ذهنی ما می شود.
☯ این آهنگ ها سیستم عصبی ما را راحت می کنند و سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کنند.
☯ با اجرای asana خود با این آهنگ در پس زمینه ، ارتعاشات تازه و مثبتی را در اطراف خود تجربه میکنیم.
☯ یک محیط مثبت با افکار و ایده های خوب ذهن ما را تقویت می کند.

 

یوگا مانند موسیقی است

ریتم بدن… ، ملودی ذهن….  هماهنگی روح ….، سمفونی زندگی را ایجاد می کند… یوگا سفری به سوی روح واقعی ما است که از همه مرزها و موانع عبور می کند. یوگا شما را برای آنچه که هستید تغذیه می کند و از هر طریق ممکن شما را روشن می کند. تکنیک های یوگا و آسانا انگیزه ، صلح و مثبت را در ما آغاز می کنند.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به موسیقی یوگا هارمونی شفابخش Tabla + Hang Drum  امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.