مانترای یوگا صلح و شادی Lokah Samastha

Lokah Samastha یک عبارت سانسکریت است و بیشتر در مانترای صلح استفاده می شود و یکی از محبوب ترین مانتراهایی است که در کلاس های یوگا در برخی از سبک های یوگا از جمله هاتا خوانده می شود. اغلب در پایان تمرین یوگا خوانده می شود. Lokah به معنای “قلمرو”، “جهان” است، در حالی که Samastha به همه موجوداتی اشاره دارد که در یک جهان مشترک هستند.
مانتراها برای آرام کردن و تمرکز ذهن خوانده می شوند. آنها می توانند تک هجا، عبارات کوتاه یا تلاوت طولانی تر باشند و به دلیل ارتعاشات صوتی آنها به اندازه هر معنایی ارزش دارند.

مانترا کامل Lokah Samastha  این است:
Lokah samastah sukhino bhavantu (Sanskrit: लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु)
sukhino به شادی و رهایی از رنج اشاره دارد. bhavantu از دو کلمه سانسکریت مشتق شده است: bhav به معنای “وضعیت الهی وحدت” و antu که به عنوان “ممکن است چنین باشد” ترجمه می شود.
ترجمه‌های مانترا متفاوت است، اما همه نشان می‌دهند که همه موجودات جهان یکسانی دارند و باید از یکدیگر مراقبت کنند. دو ترجمه انگلیسی از این قبیل عبارتند از:
باشد که همه موجودات شاد و آزاد باشند، و ممکن است افکار، گفتار و اعمال زندگی خودم به نحوی به این شادی و آزادی برای همه کمک کند. یکی دیگر از ترجمه های رایج این است که «انشاالله همه موجودات در همه جا آزاد و شاد باشند».

باشد که سراسر جهان پر از صلح و شادی، عشق و نور باشد.

مانترا یوگا نوعی یوگا است که از مانتراها برای بیدار کردن خود و تعمیق جنبه‌های مراقبه‌ای یک تمرین فیزیکی یوگا استفاده می‌کند. مانترا یوگا یک علم دقیق است که قصد دارد ذهن را از طریق تمرکز بر صدا، مدت زمان و تعداد تکرارها درگیر کند.

این مانترا جریان دارد و آنقدر صداهای آهنگین دارد که تلفظ صحیح آن مهم است.

“o” مانند “o” در کلمه open تلفظ می شود. “a” باز است، اما مانند “u” در کلمه upon کوتاه است. “i” کوتاه است و مانند “i” در کلمه تصور تلفظ می شود. “u” در کلمه hoot مانند “oo” تلفظ می شود. در کلمه bhavantu، “h” در کنار “b” صدای “b” تنفسی را ایجاد می کند. این به صدای “بها” در هنگام تلفظ، هوای بیشتری را به صدا در می آورد. این مهم است زیرا معنی و تأثیری که بر فردی که آن را می خواند و گوش می دهد تغییر می دهد.

این مانترا را بارها و بارها تکرار کنید تا زمانی که متوجه شوید که شروع به جریان می کند و با ریتم تنفس شما کاملا طبیعی است.