مدیتیشن یوگا Hang Drum + Tabla

موسیقی یوگا @ 432Hz | موسیقی مدیتیشن | موسیقی آرامش یوگا | موسیقی یوگا هندی | موسیقی انرژی مثبت | HANG DRUM + TABLA

موسیقی آرامش یوگا،  آهنگی مناسب برای کاهش استرس و افکار غیرضروری ما است که منجر به تخلیه ذهنی ما می شود. این آهنگ آرامش بخش تمام ارتعاشات منفی پیرامون و درون ما را از بین میبرد و هماهنگی و خرد را گسترش می دهد.

موسیقی یوگا آرامش بخش

☯ این آهنگ ها سیستم عصبی ما را ریلکس کرده و سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کنند.
☯ با اجرای آسانا یوگای خود با این آهنگ در پس زمینه ، ارتعاشات تازه و مثبتی را در اطراف خود تجربه میکنیم.
☯ یک محیط مثبت با افکار و ایده های خوب ذهن ما را تقویت می کند.

 

یوگا مانند موسیقی است…. ریتم بدن … ، ملودی ذهن … و هماهنگی روح  … ، سمفونی زندگی را ایجاد می کند

یوگا سفری به سوی روح واقعی ما است که از همه مرزها و موانع عبور می کند. یوگا شما را برای آنچه که هستید تغذیه می کند و از هر طریق ممکن شما را درخشان میسازد. تکنیک های یوگا و آسانا انگیزه ، صلح و انرژی مثبت را در ما آغاز می کنند.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-director.php on line 2

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/skillm/domains/yoyogic.com/public_html/wp-content/themes/cinema/inc/template/single/single-one/single-one-writer.php on line 2
به مدیتیشن یوگا Hang Drum + Tabla امتیاز دهید.
[ratings]

ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.