تو چیزی هستی که می خوری

به عنوان یک دانشجوی یوگا، احتمالاً متوجه شده اید که واقعا همان چیزی هستید که می خورید. در یوگا، ما چیزی را داریم که به آن پنج بدن یا کوشا* می گوییم. کوشاها از یک لایه فیزیکی به نام بدن غذا یا آنامایا کوشا* و چهار جسم انرژی تشکیل شده اند

هر انسانی دارای عناصر هر یک از سه دوشا – واتا، کافا و پیتا * است.

متعادل کردن دوشاها

هیچ دوشا بهتر از دیگری نیست. هر کدام در صورت تعادل، ویژگی‌های مثبتی را به همراه دارند: واتا معنویت و خلاقیت را به ارمغان می‌آورد. پیتا اعطای هوش، انگیزه و اعتماد به نفس؛ و کافا آرامش و ثبات می بخشد.